Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspraakprocedure Afwegingskader Zonneparken van start

11-07-2019

Vanaf 11 juli tot en met 20 september 2019 ligt het concept Afwegingskader Zonneparken van de gemeente Apeldoorn ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Mijn Apeldoorn

Gezien de zomervakantie is de standaard inspraaktermijn verlengd van 4 naar 10 weken. Op dinsdag 3 september organiseert de gemeente ook een informatie- en inspraakbijeenkomst over het Afwegingskader Zonneparken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan het Stationsplein 50, aanvang 19.30 uur. Op deze website vindt u daarover binnenkort meer informatie. 

Spelregels voor de aanleg van Zonneparken

Zonneparken (velden met zonnepanelen) leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente duidelijke spelregels en voorwaarden stellen. Daarom stelt de gemeente een Afwegingskader Zonneparken op. 

Meer informatie

Het concept-afwegingskader en meer informatie kunt u vinden op de pagina over zonneparken.