Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Nieuwe regeling maakt schoolpleinen duurzamer en uitdagender

15-03-2019

Scholen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen bij de gemeente Apeldoorn voor het herinrichten van het schoolplein. Met de herinrichting wil de gemeente scholen uitdagen om hun schoolplein groener en uitdagender te maken. De subsidie is voor zowel basisscholen als middelbare scholen.

Mijn Apeldoorn

Buiten spelen

Als gemeente zetten we ons in om van Apeldoorn een nog fijnere gezinsstad te maken. Daarom willen we kinderen zoveel mogelijk de kans geven om buiten te kunnen spelen. Buiten spelen is goed voor kinderen. Ze bewegen meer en komen in contact met de natuur. Omdat kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, kunnen scholen hier een belangrijke rol in spelen.

Groen

Naast dat scholen bij kunnen dragen aan een fijne gezinsstad, kunnen ze ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Het nieuwe schoolplein moet ook ‘groen’ zijn. Minimaal 50% van het plein moet een ‘groen karakter’ hebben. Meer gras, bomen, bloemen en planten zodat kinderen meer met natuur in contact komen. Ook moeten scholen hun regenpijp afkoppelen van het riool, als ze dit nog niet hebben gedaan.

Selectie

Scholen kunnen tot 1 mei subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag is €64.000,00. Hierin zitten kosten voor zowel het ontwerp, als het aanleggen en het onderhoud. Na de sluitingsdatum van 1 mei 2019 buigt de beoordelingscommissie zich over de aanvragen. Ook schoolbesturen krijgen een rol in het selecteren van de scholen. Naar verwachting kunnen dit jaar 7 tot 10 scholen subsidie krijgen.

 

Klik hier om de subsidie aan te vragen.