Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vernieuwde Ugchelse beek Noord goed voor natuur, mens en klimaat

14-03-2019

Met het neerlaten van een klep, waardoor water kon gaan stromen, markeerden heemraad Frans ter Maten en wethouder Mark Sandmann het herstel van het noordelijke tracé van de Ugchelse beek. Ze werden hierin bijgestaan door Alie Mulder van de wijkraad Zuid en Ron Brummelkamp van dorpsraad Ugchelen. De handeling vond plaats in het Carousselpark, in aanwezigheid van betrokkenen en pers.

Mijn Apeldoorn

Na ruim een jaar uitvoering is het deeltraject Ugchelse beek Noord, tussen de Eendrachtstraat in Apeldoorn en de Jan van Houtumlaan in Ugchelen, nu klaar. Dat is goed nieuws voor de natuur, de mens en het klimaat in de stad!

Natuur

Vissen en andere waterdieren en planten profiteren volop van de vernieuwde beek. De beekloop is hersteld en voorzien van nieuwe beschoeiing en beplanting. Obstakels zijn verwijderd en er zijn vistrappen geplaatst. Door de beek op sommige plekken te versmallen of juist te verbreden, ontstond een afwisseling tussen snelstromende en stroomluwe plekken in de beek. Dat is gunstig is voor onder andere voor de zeldzame beekprik, een soort palingachtige vis. Deze komt alleen voor in beken met een goede waterkwaliteit. In de snelstromende stukken van de Ugchelse beek kan de beekprik zich nu goed voortplanten en op de stroomluwe plekken ontstaan banken waarin larven van beekprikken beschut kunnen opgroeien.

Mens

Langs de beek zijn ook nieuwe paden aangelegd om de beek met bijzondere en historische plekken toegankelijker te maken. Wethouder Mark Sandmann: “Beken zijn beeldbepalend voor een stad als Apeldoorn en maken deel uit van onze Veluwse identiteit. Met dit soort herstelprojecten kan  jong en oud in de toekomst blijven genieten van deze mooie groene omgeving. Mocht het in de toekomst nog eens goed gaan vriezen, dan kan er ook geschaatst worden op de vijver van het Carousselpark, door de extra waterberging die daar is gemaakt. Een mooie bijkomstigheid.”

Klimaat

Tenslotte speelt de Ugchelse beek een belangrijke rol in het opvangen van gevolgen van klimaatverandering. "Hier in het Carrousselpark hebben we extra ruimte gemaakt voor waterberging. Vanuit de Ugchelse beek kan het water in het park gelaten worden en gebruikt worden voor natuur en recreatie. Daarnaast zorgt water in de stad voor verkoeling tijdens hete zomers. Ook hebben we het verharde oppervlak bij de beek afgekoppeld van het riool. Zo houden we schoon water schoon en voorkomen we dat tijdens piekbuien het riool overstroomt. Zo zoeken we steeds naar slimme oplossingen die bijdragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving", aldus heemraad Frans ter Maten.  

Hulp van velen

Speciale aandacht was er tijdens de opening voor de vele mensen die aan de vernieuwde beek hebben bijgedragen. Zoals de leden van de klankbordgroep die meedachten met het ontwerp en de vrijwilligers van IVN, de dorpsraad en de werkgroepen die hun kennis en kunde inbrachten. En tenslotte ook de vele vrijwilligers die ieder jaar opnieuw meehelpen met het schoonmaken van de meest kwetsbare delen van het bekensysteem.

Vervolg

In 2019 wordt ook Ugchelse beek Midden uitgevoerd, het deeltraject tussen de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en de snelweg A1. In 2019/2020 worden naar verwachting de plannen voor de Ugchelse Beek Zuid verder uitgewerkt.

Meer weten

Meer informatie over de Ugchelse beek is te vinden op www.apeldoorn.nl/beken. Ook op www.bekenatlas.nl zijn veel interessante weetjes over beken en sprengen in de buurt te vinden.