Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Twee keer slecht nieuws

04-10-2019

Afgelopen week hebben we twee keer slecht nieuws gebracht. Het eerste was dat er mede door rijksbeleid grote tekorten zijn ontstaan op het gemeentelijke budget, waardoor we ons gedwongen zien de OZB (onroerendezaakbelasting) te verhogen en bezuinigingen door te voeren. Dit raakt inwoners, bedrijven en organisaties in de portemonnee. Het tweede was dat we als gemeente fouten hebben gemaakt bij doorberekeningen voor de herinrichting van het Marktplein. Daardoor wordt het duurder dan gedacht.

Mijn Apeldoorn

We hebben veel reacties gekregen op deze twee berichten. Met als rode draad: verontwaardiging, onbegrip en wantrouwen. Natuurlijk is het niet leuk om zo’n storm van kritiek over ons heen te krijgen. Maar we begrijpen de reacties. Bezuinigingen en meer belasting zijn geen prettige vooruitzichten. We zien dat de verontwaardiging hierover wordt versterkt door de indruk dat we als gemeente onze zaken niet op orde hebben. Dat de gevolgen van het rijksbeleid en onze eigen fouten los van elkaar staan, is ook bijna niet uit te leggen. We realiseren ons dat we het ontstane beeld niet snel kunnen repareren. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Er gaat gelukkig ook veel goed in Apeldoorn. De meeste dingen die we dagelijks doen voor de mensen in de stad en de dorpen, gebeuren zoals het hoort: deskundig en in goede samenwerking.

We weten wél: die boodschap is voor nu niet genoeg. Dus gaan we een aantal dingen doen. Op de eerste plaats gaan we proberen te voorkomen dat de bezuinigingen blijvende negatieve gevolgen hebben voor Apeldoorn. Dat zal niet altijd lukken, maar dat is wel onze inzet: Apeldoorn mag niet op slot. Daarnaast gaan we kritisch kijken naar hoe we een aantal zaken in het gemeentehuis geregeld of niet geregeld hebben. Want onze beheersing van projecten moet gewoon goed zijn. Daar maken we werk van.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn


Volgende week behandelt de gemeenteraad de begrotingsvoorstellen. Het is voor iedereen mogelijk daarbij aanwezig te zijn en in te spreken. Wilt u weten hoe dat werkt, lees meer in het bericht 'Bezuinigingen en belastingverhoging in gemeente Apeldoorn'.