Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bezuinigingen en belastingverhoging in gemeente Apeldoorn

27-09-2019

De gemeente Apeldoorn komt voor 2020 ruim 27 miljoen euro te kort. Om de begroting sluitend te maken ziet Apeldoorn zich dan ook genoodzaakt om te bezuinigen en de OZB te verhogen met 7,2 procent.

Mijn Apeldoorn

Belangrijkste oorzaken zijn de tekorten op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Volgens wethouder van financiën Detlev Cziesso heeft het college van burgemeester en wethouders geen keus: “Als we niets doen, lopen de tekorten op tot 40 miljoen in 2023. En dat kan niet. Het is niet de vraag meer of we moeten bezuinigen of belastingen moeten verhogen. We moeten helaas allebei doen.”

Zuur

“Een begroting presenteren vol met bezuinigingen en een OZB verhoging is nooit leuk. Maar het is extra zuur om te constateren dat de rijksoverheid geld over heeft en wij te maken hebben met zulke forse tekorten op jeugdhulp en Wmo. Tekorten die nota bene ontstaan zijn door keuzes van het rijk”, aldus de wethouder. “We nemen dan ook al maatregelen in de jeugdhulp door in 2020 bijvoorbeeld een budgetplafond in te stellen voor aanbieders van jeugdhulp. Dat verandert overigens niets aan ons doel. We blijven er voor zorgen dat onze jeugd de zorg krijgt die nodig is.”

Aanzuigende werking

Voor ondersteuning in de huishouding en een aantal andere zaken waarvoor inwoners een beroep op kunnen doen op de Wmo, geldt vanaf begin dit jaar een vaste eigen bijdrage van €17,50 per maand, ongeacht het inkomen. Dat is het zogeheten abonnementstarief, dat landelijk is ingevoerd. Wethouder Cziesso: “Wij vreesden vanaf het begin dat  hierdoor veel meer mensen een beroep zouden doen op de Wmo. We moeten vaststellen dat die aanzuigende werking zich nu ook in alle hevigheid voordoet. Daarom blijven we, samen met veel andere gemeenten, in Den Haag aandringen op maatregelen, want dit gaat ten koste van de zwaksten inde samenleving en dat wil niemand."

Ook hand in eigen boezem

De wethouder wil overigens niet helemaal de schuld bij het rijk leggen. “Wij kunnen ook dingen beter doen. Het is niet voor niets dat wij nu met de raad  in gesprek zijn over hoe wij bijvoorbeeld de zorg in onze gemeente geregeld hebben. Dat kan en moet beter dus we kijken ook zeker naar ons eigen handelen.”

Bezuinigingen

Naast de OZB verhoging zal de gemeente ook fors gaan bezuinigen. In de eerste plaats zullen we maatregelen nemen binnen de Wmo en Jeugdzorg die  in 2020 ruim 10 miljoen moeten opbrengen. Daarnaast is gezocht naar manieren om de dingen efficiënter te doen en naar mogelijkheden om zaken  uit te stellen. Vervolgens is ook gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering en bouwt de gemeente minder reserves op. Op deze manier is ongeveer negen miljoen aan bezuinigingen ingeboekt: niet voldoende om de financiële tegenslagen op te vangen. Kortom, gezien de ernst van de financiële situatie, is het niet te voorkomen dat de inwoner te maken krijgt met de financiële gevolgen.

Het college doet de gemeenteraad nu dan ook pijnlijke voorstellen om te bezuinigen op terreinen als het sociaal vangnet, het evenementenbeleid en cultuur. Maar ook door onze ambities voor Apeldoorn gezinsstad tijdelijk flink terug te schroeven. De gemeente heeft nadrukkelijk geprobeerd om een begroting te presenteren waarmee de stad niet op slot gaat. “Onze ambities blijven dezelfde als een jaar terug, maar we moeten nu alles wel op een laag pitje zetten”, aldus wethouder Cziesso.

Strategische doelen 

De stad en de dorpen blijven dan ook draaien volgens de wethouder. De openbare ruimte wordt onderhouden en er staan grote (duurzame) plannen op stapel, bijstandsuitkeringen worden verstrekt en mensen worden zo mogelijk aan het werk geholpen, er wordt gesport. De stad komt niet tot stilstand en her en der zal de gemeente nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen. De strategische doelen zoals inclusie en ondernemende stad worden gewoon voortgezet, maar wel op een lager tempo.

Uw mening over de Meerjaren Programmabegroting

U kunt tot 10 oktober uw mening geven over Meerjaren Programmabegroting.
Dit kan op drie manieren:

  1. mailen naar de gemeenteraad via otgriffie@apeldoorn.nl
  2. een brief sturen onder vermelding van uw naam en adresgegevens aan
    Gemeenteraad Apeldoorn, t.a.v. de raadsgriffie postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
  3. mondeling uw mening geven over de Meerjaren Programmabegroting op donderdagavond 10 oktober a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan het Marktplein. Dan houdt een delegatie van de gemeenteraad een hoorzitting over de Meerjaren Programmabegroting. Insprekers kunnen zich vooraf aanmelden via otgriffie@apeldoorn.nl of telefoonnummer 055-580 1289/ 58011298. U kunt zich ook voor aanvang van de hoorzitting melden bij de betrokken raadsadviseur, mevrouw J.M. Zweers.

De gemeenteraadsfracties betrekken de schriftelijke en mondelinge inspraakreacties bij het raadsdebat dat op 31 oktober van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvindt. De gemeenteraad neemt op donderdag 14 november a.s. een besluit over de begroting.

Bekijk de digitale versie van de Meerjaren Programmabegroting 2020-2023.