Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Voorbereidingen voor nieuw systeem afvalinzameling in noordelijk Apeldoorn van start

05-09-2019

In het zuidelijk deel van Apeldoorn is het al een feit. Over enkele maanden gaat ook Apeldoorn Noord over op een nieuw systeem van afval inzamelen. Naar verwachting vanaf februari 2020.

Mijn Apeldoorn

De gemeente en Circulus Berkel bereiden die overgang nu voor. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in Apeldoorn Zuid zijn opgedaan. In september en oktober zijn er 9 inloopavonden en start ook de inspraak procedure op het ontwerp-plaatsingsplan voor de ondergrondse containers. Bewoners hebben al een vooraankondiging ontvangen en krijgen de komende periode meer informatie.

Voor wie?

De veranderingen zijn vooral relevant voor bewoners van laagbouwwoningen in het noordelijk deel van Apeldoorn. Bewoners van laagbouw in het stadsdeel Noordoost, Noordwest, Centrum, Hoog Soeren, Wenum-Wiesel, Beemte-Broekland en in het buitengebied. Zij ontvangen de komende 3 weken een nieuwsbrief met hierin informatie over de aanstaande veranderingen. Daarin lezen zij ook meer over de mogelijkheid om in te spreken op de geplande locaties van de ondergrondse containers en over de inloopbijeenkomsten die op 9 verschillende data en locaties zullen zijn.
Voor bewoners van hoogbouw in deze gebieden verandert er veel minder. Zij worden apart geïnformeerd over de mogelijkheid om zich aan te melden voor luiercontainers.

Inspraak

Het ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers, met hierin de geplande locaties voor 58 nieuwe ondergrondse containers in de gebieden start op 5 september en loopt t/m 18 oktober. Dit plan staat open voor inspraak voor alle inwoners, bedrijven of organisaties die er een zienswijze op willen geven.

Wat verandert er precies?

Kort gezegd komt het erop neer dat de grijze restafval container vervalt voor bewoners van laagbouw woningen in Apeldoorn Noord. Deze wordt vervangen door een grijze container met oranje deksel, waarin het afval van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) gedaan kan worden. Deze wordt, net als de groene en de blauwe container, gratis bij huis geleegd.

Omgekeerd inzamelen

Tot nu toe is het precies andersom: restafval wordt nu aan huis opgehaald en bewoners brengen plastic, metaal en drankverpakkingen weg naar de ondergrondse afvalcontainer. Binnenkort verandert dat dus. Bewoners ontvangen een afvalpas waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse container bij hun in de buurt kunnen brengen.


Bewoners die toch graag een restafval container aan huis willen houden, kunnen tegen betaling ook een nieuwe grijze container van 140 liter aanschaffen en na aanmelding via internet laten legen. Bewoners die door een beperking of medische indicatie niet in staat zijn om zelf hun restafval weg te brengen kunnen in aanmerking komen voor de Recycleservice, die (rest)afval aan huis ophaalt.

Luiercontainers

Er komen ook speciale luiercontainers. Inwoners met kinderen in de luiers en inwoners die incontinentiemateriaal gebruiken en niet wonen in een zorginstelling kunnen hier gratis hun luierafval kwijt. Zij moeten zich hier wel voor aanmelden.

Waarom?

Met dit nieuwe systeem van afvalinzameling wil de gemeente het beter scheiden van afval stimuleren. Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Nu is dat nog 140 kilo, inclusief 25 kg grof restafval. Door aan huis beter te scheiden blijft er minder restafval over. Dat is milieuvriendelijker en bespaart grondstoffen. 

Plaatsing extra containers

Om ervoor te zorgen dat er genoeg ondergrondse containers zijn, zal Circulus Berkel in opdracht van de gemeente 58 nieuwe containers voor restafval in het noordelijk deel van Apeldoorn gaan plaatsen. Deze komen op centrale, goed bereikbare plekken, zoals bijvoorbeeld winkelcentra. De gemeente en Circulus Berkel hebben hiervoor een plan opgesteld met daarin de locaties voor deze nieuwe containers. Dit ‘ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers’ ligt van 5 september t/m 18 oktober ter inzage. Iedereen die dat wil kan in die periode een zienswijze op het plan en de voorziene locaties indienen. 

Meer informatie over afvalinzameling in Apeldoorn is ook te vinden op de webpagina huishoudelijk afval en op de website van Circulus Berkel.  • Afvalcontainer