Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn van plan om strategische aankoop te doen

24-12-2021

Het college van de gemeente Apeldoorn stelt aan de gemeenteraad voor om het voormalige kantoor- en groothandels gebouw van Ter Hoeven Verf aan de Molenmakershoek in Apeldoorn aan te kopen. Deze locatie is belangrijk omdat hier mogelijk een nieuwe brandweerkazerne, inclusief kantoren, kan komen voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).  

Mijn Apeldoorn

Wethouder vastgoed Wim Willems: “Uit diverse vooronderzoeken blijkt dat dit de enige geschikte plek is vanwege de zo kort mogelijke aanrijtijden. Nu dient de mogelijkheid zich aan om een passende locatie, precies in dit gebied te kopen. In het proces komt dit eigenlijk te vroeg omdat er nog een onderzoek loopt. Je kunt de kans dan laten lopen of je kunt vervroegd afwegen wat strategisch is. Wij hebben voor dat laatste gedaan.”

De samenvoeging van het hoofdkantoor van de VNOG en de brandweerposten is een belangrijke voorziening voor de gemeente en voor de Veiligheidsregio. “Het levert een nog betere kwaliteit brandweerzorg op voor inwoners van Apeldoorn. Daarom stellen we aan de gemeenteraad voor om deze strategische aankoop te doen”, aldus de wethouder. De gemeenteraad zal in januari 2022 besluiten of zij akkoord gaat met deze aankoop.  

De aankoop betekent niet op voorhand een samenvoeging van de huidige brandweerposten in Apeldoorn. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft ingestemd met het doen van een vooronderzoek om de haalbaarheid van één locatie, waarbij de posten zijn samengevoegd, goed in beeld te krijgen. Om tot realisatie te komen moet een zorgvuldig proces worden doorlopen, waarbij de gemeenteraad van Apeldoorn intensief betrokken is.