Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidieregeling schoolpleinen voor derde keer beschikbaar

26-02-2021

Scholen in de gemeente Apeldoorn kunnen ook dit jaar weer subsidie aanvragen voor het groener en uitdagender maken van hun schoolpleinen. Het is het derde jaar dat deze subsidie beschikbaar is. Er zijn dan ook al een flink aantal schoolpleinen aangepakt. Dit jaar is de regeling op een aantal punten aangepast.

Mijn Apeldoorn

Sinds de start van de regeling in 2019 hebben twintig scholen subsidies ontvangen. Negen pleinen zijn inmiddels opgeleverd, de andere elf schoolplein zijn nog in uitvoering. Als laatste is het plein van de Anne Frankschool afgerond. Er is veel enthousiasme en draagvlak bij de scholen voor deze regeling en er is dan ook veel interesse in de nieuwe ronde.

Meer gebruikmaken van provinciale regeling

De subsidieregeling is opgezet met de afspraak dat deze niet in beton gegoten is en jaarlijks geëvalueerd wordt. In de evaluatie kwam naar voren dat er weinig gebruikt gemaakt wordt van de provinciale regeling voor het vergroenen van schoolpleinen. Het was mogelijk om deze subsidies met elkaar te combineren. Dit komt voort uit het feit dat één aanvraag doen minder belastend is voor scholen dan twee aanvragen doen, en het feit dat de gemeente meer geld beschikbaar stelde dan de provincie. Na gesprekken met de provincie en de scholen heeft de gemeente besloten om scholen extra te gaan ondersteunen bij het doen van de subsidieaanvraag bij de provincie. Daarnaast verlaagt de gemeente de subsidie, naar maximaal €52.500. Dit was €70.000. Het verschil, €17.500, is de maximale bijdrage van de provinciale regeling.

Andere aanpassingen

Er zijn nog een aantal andere aanpassingen gedaan aan de regeling. Schoolbesturen wilden graag dat de subsidie ook beschikbaar is bij nieuwbouw en renovatie van scholen. Dit is nu ook opgenomen in de regeling. Nu de regeling twee jaar bestaat, is ook steeds duidelijk geworden welke voorwaarden belangrijk zijn voor een kwalitatief goed ontwerp. Een ontwerp dat bewegen stimuleert en waarin klimaatadaptatie is meegenomen. Bepaalde maatregelen die eerder in de regeling als optie werden genoemd, zijn daarom nu op als eis opgenomen. Scholen zijn nu ook verplicht om te kijken naar bereikbaarheid en mobiliteit. We hebben een fietsparkeernorm opgenomen in de regeling en verwachten ook van scholen dat ze over de grenzen van het schoolplein heen kijken. We werken hierbij wel volgens het “pas toe of leg uit principe”. Scholen die niet aan een criterium kunnen voldoen, maken zo nog steeds kans op subsidie.

Alle schoolpleinen aan de beurt

De subsidieregeling is opgenomen in de MPB 2019-2022. De verwachting is dan ook dat er nog meer rondes zullen volgen. Het streven is dat op termijn alle nog niet groene schoolpleinen aan de beurt komen in dit meerjarenplan. Of dat lukt hangt samen met de beschikbare budgetten en ook in hoeverre het lukt om scholen gebruik te laten maken van provinciale gelden.