Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidiemogelijkheden Cultuur verruimd

08-07-2021

De culturele en creatieve sector is sinds het begin van de coronacrisis hard geraakt. Sinds maart 2020 zijn de deuren van de culturele instellingen en verenigingen gesloten of, onder strikte voorwaarden, op een kier open geweest. Nu stap voor stap weer mogelijkheden ontstaan, wil de gemeente het culturele aanbod stimuleren. Daarom is besloten om de Projectenregeling Cultuur tijdelijk te verruimen.

Mijn Apeldoorn

Levendigheid terugbrengen

Detlev Cziesso, wethouder cultuur, probeert op deze manier meer activiteiten los te trekken. “Tijdens de lockdown werd heel duidelijk hoe zeer onze inwoners de culturele levendigheid hebben gemist als toeschouwer maar zeker ook als deelnemer. De activiteiten van verenigingen, het repeteren, het samenkomen, de optredens, de evenementen. Door de verruiming van de regeling hopen we de drempel te verlagen om weer activiteiten te organiseren in en voor Apeldoorn.”

Subsidieplafond van € 100.000,- naar € 200.000,-

De Projectenregeling Cultuur heeft als doel om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een levendige culturele sector voor de inwoners van Apeldoorn. Om na een periode van stilstand een impuls te geven aan culturele activiteiten, wordt de subsidiepot voor 2021 aangevuld met € 100.000,-. Ook wordt de financieringsvoorwaarde verruimd.

In de huidige subsidieregeling is opgenomen dat een aanvrager zelf moet zorgen voor 50% cofinanciering. Van 1 juni tot 31 december 2021 wordt deze voorwaarde verruimd. Gedurende deze periode is het mogelijk om tot 75% van de subsidiabele kosten aan te vragen, met een maximum van € 10.000,-.

Met deze verruiming hoopt de gemeente dat er extra kansen ontstaan voor nieuwe én bestaande culturele initiatieven. Juist in deze tijd waarin de coronamaatregelen vragen om creatieve oplossingen en publiek niet altijd op dezelfde wijze bereikt kan worden.

Inzet op lokale cultuur

Vanuit de Rijksoverheid en de Provincie heeft de gemeente extra gelden ontvangen voor de lokale cultuur. De verruiming van de projectenregeling is één van de middelen die de gemeente inzet om de lokale cultuur een impuls te geven. Ook andere middelen worden ingezet om de lokale cultuur te ondersteunen. Zo krijgt de coronanoodsteunregeling van 2020 een vervolg in 2021 en ontvangen amateurverenigingen een extra bijdrage om te werken aan ledenwerving en ledenbinding.