Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwikkel mee aan het binnenstad-dashboard

12-05-2021

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de luchtkwaliteit, geluid en luchtvochtigheid in de binnenstad? Wat doen de emissieloze bussen bijvoorbeeld met de CO2-uitstoot? Wat levert de vergroening in de marktstraat op? Hoeveel graden koeler wordt het door vergroenen? Sinds 2019 hangen er in de binnenstad sensoren die antwoord kunnen geven op deze vragen. Deze sensoren geven nuttige informatie, die we graag voor iedereen beschikbaar willen maken. Daarom nodigen we bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad uit om mee te denken over een binnenstad-dashboard.

Mijn Apeldoorn

 sensor in de binnenstad

Een van de sensoren in de binnenstad

Sensoren in de binnenstad

In december 2019 zijn er in de binnenstad sensoren aan lantaarnpalen opgehangen. Deze sensoren meten onder andere geluid, temperatuur,  luchtvochtigheid en de aanwezigheid van een aantal stoffen in de lucht: stikstof, fijnstof en CO2. De sensoren zijn een initiatief van Smart City Apeldoorn. In een Smart City worden nieuwe technologieën en ICT ingezet om de stad leefbaarder te maken. Onder meer door een bijdrage te leveren aan opgaven in de binnenstad.

Het binnenstad-dashboard geeft inzicht in en richting aan de ontwikkelingen in de binnenstad

Inmiddels hebben de sensoren al veel informatie verzameld. Informatie die niet alleen voor de gemeente interessant is, maar ook voor de mensen die regelmatig in de binnenstad zijn, bewoners en bezoekers. De informatie kan namelijk inzicht geven in effecten van maatregelen die we samen nemen, zoals het vergroenen van de binnenstad. Daarnaast laat de informatie zien op welke gebieden we nog kunnen verbeteren.

Daarom wordt de informatie van de sensoren zichtbaar gemaakt in een dashboard. Iedereen kan zo zien hoe de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad zich ontwikkelt. Graag onderzoeken we met u hoe we de informatie uit de sensoren in de binnenstad zo duidelijk mogelijk verwerken en presenteren. Zo kunnen we met elkaar goede duurzame keuzes maken voor de toekomst.

Wij nodigen u uit om mee te denken én te doen in een online sessie

Dit dashboard is alleen succesvol als we het samen opstellen en aan laten sluiten bij de behoeften van inwoners en ondernemers. Welke ervaringen zijn er bijvoorbeeld met luchtkwaliteit en geluid in de buurten en straten? Welke functies willen bewoners terugzien in dit dashboard? Welke informatie moet er te vinden zijn?

Daarom nodigen we iedereen van harte uit om hierover mee te denken. Bewoners en ondernemers in de binnenstad, maar ook bezoekers. Meedenken kan tijdens de online sessie op woensdag 26 mei van 19:30 uur – 21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over uw ervaringen met luchtkwaliteit en geluid in de binnenstad. En bespreken we het doel, de behoeften van gebruikers en de mogelijkheden van het binnenstad-dashboard. In het najaar worden de behoeften vertaald naar het daadwerkelijke ontwerp van het dashboard. Ook dit willen wij graag samen met u ontwikkelen.

Denkt u mee?

Aanmelden kan tot vrijdag 21 mei Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden tot vrijdag 21 mei via binnenstad@apeldoorn.nl. Meer informatie over onze smart city activiteiten kunt u vinden op onze website.