Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veelgestelde vragen over steekwapens inleveren

11-10-2021

Mijn Apeldoorn

Waarom wordt een inleveractie voor steekwapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat u uzelf met een wapen beter kan verdedigen als u in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. U bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. U voelt u zelfverzekerder. Uw wapen kan echter ook tegen u gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor uzelf, omdat u hierdoor een strafblad krijgt.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom u een wapen hebt. U kunt bijvoorbeeld een onveilig gevoel hebben. Of zich onzeker voelen bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die u vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt uw situatie en zoekt met u mee naar oplossingen.

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021.

Welke wapens kan ik inleveren?

De inleveractie richt zich in onze gemeente alleen op het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens. Vuurwapens, munitie en explosieven vallen niet onder de reikwijdte.

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunt u anoniem inleveren op het politiebureau aan de Europaweg 79 in Apeldoorn.

Ik wil een vuurwapen inleveren. Kan dat?

Nee. De inleveractie richt zich in onze gemeente niet op het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Ja. Ook nepwapens kunt u inleveren.

Blijf ik echt anoniem als ik mijn wapen inlever?

Ja! Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op het politiebureau aan de Europaweg 79 in Apeldoorn.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als u tussen 11 en 17 oktober een steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging.

Kan ik ook een wapen van iemand anders inleveren?

Ja, dat kan. Messen, slag- en stootwapens kunnen ook namens iemand anders ingeleverd worden. Anoniem en zonder straf.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.