Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn op weg naar duurzame warmte, onze aanpak in de Transitievisie Warmte.

22-09-2021

Apeldoorn is een goede plek om te wonen en te werken. Dat willen we zo houden voor de toekomst. Maar de aarde warmt op en dit zorgt voor klimaatveranderingen. Dat merken we ook in Apeldoorn, met bijvoorbeeld hitte in de zomer en wateroverlast. Deze klimaatveranderingen kunnen we afremmen door onze CO2-uitstoot kleiner te maken.

Mijn Apeldoorn

Aanpak

Het gebruik van fossiele brandstoffen - zoals aardgas - zorgt voor CO2-uitstoot. Daarom maken we de overstap naar duurzame vormen van energie. Ons doel is dat in 2050 alle energie die wij in Apeldoorn gebruiken, lokaal opwekken. Energieneutraal dus. Een onderdeel van die overstap is dat we van het aardgas af gaan. Dat betekent dat we in de toekomst onze bestaande woningen en gebouwen op andere manieren verwarmen en dat we elektrisch gaan koken. In de Transitievisie Warmte (pdf, 5 Mb) schetsen we de route daarnaartoe.

De Transitievisie Warmte vertelt hoe wij de overgang van aardgas naar duurzame warmte in grote lijnen voor ons zien. Dit hebben we samen met partners gedaan; de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander, deA. En met inwoners. We schetsen in vogelvlucht de route tot 2050. En we beschrijven al duidelijk hoe we de eerste 10 jaar aan de slag gaan. We hebben veel werk te verzetten.  

Apeldoorn telt 72.000 woningen en 9.200 gebouwen. Een aantal buurten maakt al gebruik van duurzaam warmte, bijvoorbeeld Zuidbroek en Groot Zonnehoeve. De meeste dus nog niet. Gelukkig zien we dat de warmtevraag – dat is de hoeveelheid energie die nodig is voor deze gebouwen – de afgelopen jaren daalde. Dat komt omdat woningen steeds beter geïsoleerd worden. Isolatie is dan ook een belangrijk onderdeel in ons plan van aanpak. We gaan voor elke buurt bekijken welke vorm van duurzame warmte het beste past. De ene keer is dat een oplossing voor een woning, zoals een warmtepomp. De andere keer is het een oplossing voor de hele buurt, zoals een warmtenet. Voor nieuwbouw maken we aparte afspraken. En we gaan niet alle buurten tegelijk aanpakken. We beginnen in 4 wijken van de toekomst. Het is slimmer om in stapjes te werken en bijvoorbeeld aan te sluiten op gepland onderhoud in een buurt.  

Inzien en reageren

Inwoners zijn vanaf de start betrokken. Ruim 3.000 inwoners vulden onze vragenlijst in en de Tafel van 15 heeft meegedacht tijdens een aantal bijeenkomsten. Ook u kunt reageren. Van 22 september tot en met 20 oktober ligt de Transitievisie Warmte ter inzage. In deze periode kan iedereen een reactie geven. Alle reacties worden aan de gemeenteraad aangeboden.

U kunt de Transitievisie Warmte online inzien (pdf, 5 Mb) of als uitgeprint exemplaar op het stadhuis. Ook kunt u meer lezen over de overgang naar duurzame warmte.

Digitale presentatie

Maandagavond 4 oktober organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte. De uitzending start om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. U bent van harte welkom. We vertellen over de keuzes en wat dit voor de inwoners van Apeldoorn betekent. U kunt zich online aanmelden voor deze bijeenkomst  • Transitievisie warmte