Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn presenteert woonplannen tot 2040 aan ministeries BZK en I&W

10-09-2021

De gemeente Apeldoorn presenteerde vandaag haar woonplannen tot 2040 aan de hoogste ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Water en gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland.

Mijn Apeldoorn

De hoogste ambtenaren van van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Water en gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland reden samen langs diverse ontwikkellocaties
Op de fiets werd er een ronde gemaakt langs de ontwikkellocaties

Tijdens hun bezoek maakten directeur-generaal Erik Jan van Kempen (verantwoordelijk voor Omgevingswet en Bestuur, Ruimte en Wonen) en Kees van der Burg (verantwoordelijk voor mobiliteit) een ronde langs de grote ontwikkellocaties in Apeldoorn op het gebeid van wonen; het Zwitsalterrein, de Kanaalzone, de wijk Veldhuis en het voormalig gebouw van Centraal Beheer.

Regionaal verband

Aanleiding van het bezoek is de motie die dit voorjaar in de Tweede Kamer is aangenomen en de regering oproept in gesprek te gaan met de gemeenten Zwolle, Deventer en Apeldoorn over een woondeal. Deze woondeal moet een versnelde bouw van tienduizenden woningen in de Cleantech Regio (regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en in de regio Zwolle mogelijk maken. Met een woondeal maakt Apeldoorn met de minister afspraken over het versneld uitvoeren van woningbouw, waarbij niet alleen afspraken worden gemaakt over de locaties en de aantallen, maar ook over infrastructuur, openbaar vervoer, woonvoorzieningen, natuurcompensatie en een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk.


Er werd toelichting gegeven op de woonplannen van Apeldoorn

Groei binnen de bebouwde kom

Burgemeester Ton Heerts: “Ik ben blij met het bezoek van beide ministeries aan Apeldoorn, waarin we onze plannen kunnen toelichten. Goede afspraken met deze ministeries over woningbouw is wat deze regio hard nodig heeft. Zo bereikt Apeldoorn op basis van de huidige groei eerder de 180.000 inwoners dan voor 2040 werd verwacht. Die groei willen we grotendeels binnen de bebouwde kom opvangen. Minimaal de helft van de te bouwen woningen bestaat uit sociale- of middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen (onder de NHG-kostengrens). Dat vraagt ook om slimme en duurzame oplossingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur om de stad en haar wijken bereikbaar te houden.”

Directeur-generaal BZK Erik Jan van Kempen: ”Nooit gedacht dat in Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, zoveel aspecten van het Rijk samenkomen die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van Apeldoorn en die dat nu ook nog zijn. Dat biedt ruimte voor samenwerkingen in de woningbouw, maar ook om opgaven als mobiliteit en leefbaarheid in deze stad verder te brengen en daarbij als 1 overheid te opereren.”