Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Investeren in de toekomst van Apeldoorn

28-09-2021

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 10 miljoen euro te steken in onder andere meer woningen in Apeldoorn. Dat blijkt uit de Meerjaren Programma Begroting (MPB) voor 2022-2025. “Ondanks alle onzekerheden blijft het noodzakelijk dat we investeren in de toekomst van Apeldoorn. Door dit bedrag te reserveren, kunnen we verdergaan met onze ambities op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat”, aldus wethouder financiën Detlev Cziesso.

Mijn Apeldoorn

De ontwikkeling van een stad bestaat uit veel verschillende onderdelen. Zo hoort bij het bouwen van woningen ook een duurzame leefomgeving, waarin mensen wonen, werken, recreëren en sporten. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn concrete projecten nodig die voortkomen uit onder andere de omgevingsvisie. Cziesso: “Veel denkwerk is al gedaan en daarom stellen we nu voor om 10 miljoen euro te reserveren voor het realiseren van deze plannen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat starters weer een betaalbaar huis kunnen vinden.”

Begroting niet sluitend voor alle jaren

Het eerste begrotingsjaar van de MPB is sluitend. Daarna maken verschillende onzekerheden, zoals dat we niet weten wat we van het Rijk krijgen, het niet mogelijk om tot een sluitende begroting te komen. “We kiezen er bewust voor om nu niet te bezuinigen of de belastingen te verhogen. Wij willen daarmee voorkomen dat we nu iets kapot maken, wat achteraf misschien niet eens nodig was geweest”, legt Cziesso uit. De wethouder verwacht de tekorten op te vangen met extra geld uit Den Haag voor onder andere klimaat en jeugdzorg. Alleen vanwege de trage kabinetsformatie is het onzeker hoe deze bedragen uit gaan vallen.

Tekorten op jeugd(zorg) nog steeds groot

De tekorten op jeugd(zorg) blijven voor de gemeente een groot financieel probleem. Mede door corona verwacht de gemeente dat de tekorten voorlopig nog niet weggewerkt kunnen worden. “Voor de jeugd is corona erg zwaar geweest. We zien nu ook een toename van jongeren die een beroep doen op zorg, waardoor we extra geld reserveren om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben.”