Ga naar de homepage

Leerlingen ontwerpen duurzame wijk van de toekomst

23-03-2017 16.05 uur

Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit?

Mijn Apeldoorn

Leerlingen van Montessori basisschool Passe-Partout De Rank in Kerschoten gingen hierover in gesprek met wethouder duurzaamheid Mark Sandmann. De kinderen kwamen met veel concrete en creatieve ideeën hoe we in 2035 klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan. Wethouder Sandmann, ‘Petje af voor de leerlingen van De Rank. Het klimaatakkoord van Parijs staat op hun netvlies. De leerlingen kwamen met creatieve ideeën. Snelheden van 1000 km/uur door een vacuümbuizen werden meerdere keren geopperd.’’

Aanpassing aan en tegengaan van een veranderend klimaat. Energiebesparing en energieopwekkende huizen, elektrische deelauto’s en geen gebruik van aardgas meer. Een wijk in de toekomst zal er anders gaan uit zien. Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelde de hulp van kinderen in; 2035 is hun toekomst! Met tekeningen legden de kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. Een jury zal drie leerlingen uit Apeldoorn uitkiezen die worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei.

Het Gelders Energieakkoord is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden.