Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gladheidsbestrijding

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk en veilig mogelijk de weg op kunt. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Sneeuwt het flink? Dan maken we de wegen met sneeuwschuivers schoon. Dat doen we niet bij alle wegen. Maar we beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt.

Mijn Apeldoorn

Vaste strooiroutes

De strooiwagens rijden volgens een vast schema. De gemeente strooit preventief op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van voorspellingen, dus nog voordat het daadwerkelijk glad is.

De strooiroute is nauwkeurig samengesteld en bevat in totaal een netwerk van 700 kilometer. Dit zijn vooral wegen en fietspaden waar veel verkeer rijdt. De medewerkers strooien op:

  • hoofdwegen en - fietspaden
  • busroutes
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen)
  • voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken
     

Bekijk de strooiroutes op de kaart. De straten die geen onderdeel uitmaken van de strooiroute worden normaal gesproken niet gestrooid. Alleen bij aanhoudende gladheid zet de gemeente extra mensen in om moeilijke plekken, die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Dat gaat in eerste instantie om de ‘hotspots’, zoals woon- en zorgcentra.

De gemeente strooit niet overal

De gemeente heeft niet genoeg materiaal en medewerkers om in alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dat is ook niet goed voor het milieu. De strooiroutes zijn zo uitgestippeld, dat u vanaf uw woning niet ver hoeft te rijden om op een strooiroute te komen.

Weten of er gestrooid is?

Onze strooiploeg laat altijd via Twitter weten als ze op pad gaan. Hou zelf ook de weerspellingen én omstandigheden goed in de gaten.

Wanneer strooien?

Wanneer de gemeente op basis van de weersvoorspellingen gladheid verwacht, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtauto's en tractoren. Soms is het nodig om de route meerdere keren te strooien. 

Toch wordt het soms glad

Dat is helaas, hoe vaak de gemeente ook strooit, niet altijd te voorkomen. Op sommige gestrooide wegen blijft het glad. Dit komt bijvoorbeeld voor op wegen en paden waar minder auto's en fietsers rijden. Sneeuwresten worden hierdoor niet goed weggereden, waardoor het zout niet werkt.

Vanwege de kou gaan meer mensen met de auto. De autobanden maken een harde massa van de sneeuw. Gaat het vervolgens dooien en daarna weer vriezen, dan wordt dit een ijsvlakte. Daarnaast is de werking van zout minder als het onder de -7 graden is. Kijk dus altijd goed uit als u de weg opgaat!

U kunt de gemeente een handje helpen

Door zelf de stoep voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of te bestrooien met zout.

Veelgestelde vragen

Er wordt niet gestrooid in mijn straat, is mijn woning wel bereikbaar voor hulpdiensten?

Ja, de voertuigen van hulpdiensten zijn bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Ook gladheid en sneeuw. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen hulpdiensten uw woning bereiken.

Wie bepaalt dat strooien noodzakelijk is?

De gemeente ontvangt informatie van MeteoGroup. Op basis van temperatuur, wind, vochtigheid en eigen waarneming bepaalt de coördinator gladheidbestrijding of er gestrooid moet worden. Wilt u een bericht een ontvangen als de strooiploegen uitrukken? Volg dan het laatste nieuws over de gemeente zoals de gladheidbestrijding via Twitter.

Hoe kan ik zien dat er gestrooid is?

U kunt alleen zien dat er op een weg of fietspad gestrooid is als het wegdek droog is. U ziet dan het witte zout op het wegdek liggen. Als wij strooien tijdens ijzel en sneeuwval kunt u waarschijnlijk niet zien dat er is gestrooid. Let dus altijd goed op als u de weg opgaat als er gladheid is aangekondigd.

Welke fietspaden worden gestrooid?

Bekijk de strooiroutes. U kunt inzoomen, zodat u de fietspaden kunt zien.

Hoe wordt er op fietspaden gestrooid?

De gemeente gebruikt tractoren voor de fietspaden. Deze werpen zout over de breedte van het hele fietspad. Ligt er sneeuw dan schuiven ze dit naar de zijkant. Het inrijden van het zout op fietspaden gaat langzamer dan op de autowegen. Dit komt door de weinige wieldruk van fietsbanden. Gevolg: het duurt langer voor gevallen sneeuw weg is en sneeuw blijft vaak aan de zijkant van het fietspad liggen. De Fietsersbond geeft op haar website 'zes tips om met gladheid te blijven fietsen'.

Strooit de gemeente ook bij de scholen?

De gemeente strooit niet op het schoolplein. Dat is de verantwoordelijkheid van de school zelf. De routes van de scholen worden gestrooid als ze onderdeel zijn van de strooiroutes.

Zijn de strooiroutes altijd goed berijdbaar?

Het weer is niet altijd precies te voorspellen. Hierdoor kan het toch plotseling glad zijn op strooiroutes door opvriezen van natte weggedeelten. Hetzelfde geldt voor sneeuwval en ijzel. Dit soort gladheid is niet te voorkomen. Wees daarom in winterse tijden altijd alert op de omstandigheden op de weg.

Heeft de gemeente voldoende zout in voorraad?

De gemeente Apeldoorn heeft voldoende voorbereidingen voor de winter getroffen. 

Hoeveel zout gebruikt de gemeente bij één strooibeurt?

Na één complete strooibeurt slinkt de zoutvoorraad met 50 tot 100 ton. Dit is afhankelijk van het type gladheid.

Kan ik bij de gemeente zout krijgen?

Nee, u kunt geen zout krijgen van de gemeente om zelf te strooien. U kunt strooizout kopen in de super- en bouwmarkt en dat gebruiken om het trottoir voor uw woning of uw tuinpad te bestrooien. Ook is het mogelijk om via verschillende aanbieders een zoutkist te huren.

Hoe geef ik gladheid bij het station door?

Het sneeuwvrij maken of strooien van de perrons en directe omgeving van stations (trappen, hellinkjes) wordt door Prorail gedaan. Een melding over gladheid op het station kunt u rechtstreeks via de website van Prorail doen.

Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

In principe wel. Tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. Houd de berichtgeving van Circulus-Berkel in de gaten.

Ik wil een melding doen

Wilt u een melding doen over gladheid dan kunt u dit online via de Buitenlijn doen. Wij nemen een melding over gladheidbestrijding serieus. Soms komen er zoveel meldingen binnen, dat de gemeente niet alle meldingen individueel kan beoordelen. We proberen de meldingen dan te toetsen door te kijken naar de verkeersintensiteit en dus de risico's voor de verkeersdeelnemers op de betreffende locatie. In principe wijken we niet af de vooraf ingestelde strooiroutes.

Ik heb een andere vraag

Heeft u andere vraag, dan de vragen die hierboven staan, dan kunt u contact opnemen met de via het online contactformulier, via social media of via telefoonnummer 14 055,


  • Zoutstrooier (fotograaf Roel Stevens)Bekijk een grotere versie
Uw Reactie
Uw Reactie