Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Algemeen

U bent verantwoordelijk voor het veilig plaatsen, gebruiken en weghalen van objecten en voertuigen.

U mag een object plaatsen op een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats (rijweg, parkeerplaats, fiets of voetpad, berm of plantsoen etc.) wanneer hiervan tijdig melding wordt gedaan en u zich aan de voorwaarden houdt. Bij twijfel over de juiste/geschikte locatie kan dit besproken worden met een medewerker van de eenheid Beheer en Onderhoud. U kunt hiervoor contact opnemen door te bellen naar 14055.