Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Attestatie de vita

Een Attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Wij vragen u om tijdens de huidige coronamaatregelen alleen een afspraak te maken als het echt noodzakelijk is. We proberen het aantal bezoekers naar het stadhuis zo laag mogelijk te houden. Veel producten kunt u digitaal aanvragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Kunt u uw bezoek uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen. Is dit echt niet mogelijk? Belt u in die gevallen 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2. 


Afspraak maken

Aanvragen

Verschil Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Kosten