Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Deelauto's

Een aantrekkelijke stad is een leefbare stad met gezonde lucht. Daarom ziet de gemeente voordelen in het delen van auto’s en elektrisch rijden. Het is duurzaam en financieel aantrekkelijk. Een slimme manier van A naar B. Apeldoorners bezitten samen ruim 78.000 personenauto’s. Deze auto’s staan een groot deel van de dag stil. Door een auto te delen wordt deze efficiënter gebruikt en zijn er minder auto’s nodig.

Mijn Apeldoorn

Elektrische (deel)auto’s in het nieuws

Gebruik in plaats van bezit

Elektrische auto's

Elektrische auto’s hebben een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en rijden vaak op groene stroom. In Apeldoorn staan op veel locaties laadpalen voor elektrische auto’s.

Bewoners met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woonadres.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is meer onafhankelijke informatie te vinden.

Kosten

Van denken naar doen

Overige informatie