Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Duurzame energie in Apeldoorn

20-10-2020

Om de CO2 doelen te halen wil Apeldoorn minder energie halen uit fossiele bronnen (steenkool, aardolie en aardgas). In de toekomst halen we onze energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, biomassa, water en de bodem. Ook de opslag van energie, bijvoorbeeld in accu’s, waterstof of in de bodem, is een belangrijke ontwikkeling.

Mijn Apeldoorn

Duidelijk is al wel dat we in de toekomst een mix van duurzame energiebronnen nodig hebben. De gemeente onderzoekt nu welke mix haalbaar is. Dus hoeveel zonneparken, windmolens, biomassa-installaties etcetera nodig zijn en waar die het beste kunnen komen.

Landschappelijke inpassing en participatie

Een goede inpassing in het landschap is daarbij belangrijk, want windmolens en zonneparken hebben veel invloed op het landschap, de natuur en de mensen die er wonen. De gemeente vindt het daarom  belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden mee kunnen praten in de planvorming en ook mee kunnen delen in de opbrengst.

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt in samenspraak met initiatiefnemers, netbeheerders, waterschap, bewoners en belanghebbenden aan onderstaande energie opgaven. In sommige gevallen voert de gemeente ook concrete (proef)projecten uit. Bijvoorbeeld pilotprojecten voor zonneparken. Zo leren we van ervaringen en gebruiken deze voor de toekomst.