Schuldhulpverlening gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn biedt integrale schuldhulpverlening aan als u tijdelijk of voor langere tijd niet meer in staat bent, om zelf uw huishoudboekje op orde te krijgen.

Hierbij wordt niet alleen het financiële probleem aangepakt, maar wordt ook gewerkt aan eventueel onderliggende oorzaken.
U kunt met de gemeente contact opnemen voor een adviesgesprek. Medewerkers van de Eenheid Activering & Inkomen adviseren u over hoe u met geld kunt omgaan. Maar ook kunnen ze u helpen bij het verkrijgen van overzicht over uw administratie of hoe u om kunt gaan met schuldeisers.

Als u zich meldt bij de gemeente Apeldoorn voor schuldhulpverlening, dan bestaat het traject (in het kort) uit:

Aanmelding en toelating

Als u zich aanmeldt voor schuldhulpverlening van de gemeente Apeldoorn, ontvangt u een uitnodiging voor een inventariserend gesprek. In deze uitnodiging staat wat u vooraf dient te verzamelen. U dient in ieder geval te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Intakegesprek schulpverlening

Tijdens de intake verdiept u uw vraag en uw doelen in uw financiële situatie. Vervolgens overleggen u en uw trajectregisseur welke ondersteuning u nodig heeft om dat doel te bereiken. U krijgt informatie over de werkwijze en mogelijkheden van de gemeentelijke schuldhulpverlening en ontvangt advies en/of een doorverwijzing voor aanvullende hulpverlening. Soms volstaat één gesprek. Is meer hulp nodig, dan volgt een nieuwe afspraak.

Stabilisatiefase

In deze fase gaat u zorgen voor een stabiele financiële situatie. Uw trajectregisseur schuldhulpverlening bespreekt met u wat hiervoor nodig is. Zo kan bijvoorbeeld budgetbeheer, budgetbegeleiding of beschermingsbewind ingezet worden. Of mogelijk heeft u baat bij flankerende hulp van een vrijwilliger of een maatschappelijk werker. U dient in ieder geval uw vaste lasten te betalen: huur of hypotheek, gas, water en elektra, ziektekosten en de noodzakelijke verzekeringen. Daarnaast mag u geen nieuwe schulden maken.

Aanpak schulden

Als blijkt dat uw situatie stabiel is wordt er samen met u een plan van aanpak schulden gemaakt.

  • Betalingsregeling: u stelt samen met de gemeente Apeldoorn een betalingsregeling aan uw schuldeisers voor, ter aflossing van uw schulden
  • Herfinanciering: de gemeente bekijkt met u of er mogelijkheden zijn om uw schulden af te lossen met een lening via de gemeentelijke Stadsbank
  • Schuldbemiddeling: als het onmogelijk is om uw schulden in drie jaar tijd helemaal af te lossen, bemiddelt de gemeente tussen u en uw schuldeisers om een gedeelte van uw schulden af te lossen. De gemeente vraagt aan uw schuldeisers een gedeeltelijke kwijtschelding van uw schuld
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP): wanneer uw schuldeisers niet meewerken aan een schuldregeling via de gemeente, kunt u de rechtbank verzoeken om uw schulden te saneren. De gemeente helpt u bij het opstellen van de verklaring en het verzoekschrift

Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl//schuldhulpverlening, bel met 14 055 of mail naar schuldhulpverlening@apeldoorn.nl