Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering week 39 (25 tot en met 29 september) 2017

Openbare notulen van de collegevergadering van 26 september 2017.

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

J.C.G.M. Berends, burgemeester
M. Sandmann, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
P. Blokhuis, wethouder
J.G. Kruithof, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, waarnemend gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen nr 2017-38, dd 19 september 2017

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2. Gemeentelijke ontwikkelingskader voormalig Centraal Beheercomplex

Voorstel eenheid RL:

 1. Onder voorbehoud van positieve PMA consultatie,  instemmen met het Ontwikkelingskader voor de herontwikkeling van het voormalige Centraal Beheercomplex, waarvan “ behoud door ontwikkeling “van het gemeentelijke monument de essentie is;
 2. Dit besluit aanbieden aan het presidium ter agendering
  Besluit: Het college besluit conform het voorstel, waarbij de risicoparagraaf redactioneel gewijzigd wordt.

3. Netwerkdag 28 september 2017 van de G32

Voorstel eenheid Strategie & Regie:

 1. Kennisnemen van de annotaties op de agenda van de stedelijke Netwerkdag van de G32 op 28 september 2017
 2. Kennisnemen van notitie eerste contouren VNG Agenda 2018
  Besluit: Het college heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda.

4. Actualiteiten

 • Wethouder Blokhuis heeft recent gesproken met de voorzitter van de Adviesraad WMO over de berichtgeving over de buurthuizen nieuwe stijl. De WMO-raad betreurt het gepubliceerde zwart-wit beeld, want de positieve kanten van de ontmoetingsplekken zijn zeker ook door de Adviesraad gesignaleerd.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Het college wisselt n.a.v. de hoorzitting Windmolens in de PMA van gedachten over het thema windmolens.

5. Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van het voorlopig ontwerp Werkgebouw Noord.
 • Wethouder Blokhuis praat het college bij over het bezoek van de Koning verleden week aan het Omnizorg Apeldoorn
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Blokhuis praat het college bij over het laatste overleg met de winkeliersvereniging Anklaar en de gedachtewisseling over de parkeergarage.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Cziesso informeert op verzoek van de wijkraad, portefeuillehouder Kruithof, over het (te) hard rijden op de Prins Willem Alexanderlaan
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Stukker praat het college bij over de laatste informatie van de provincie m.b.t. geitenhouderijen. Dit in relatie tot lopende procedures. De wethouder komt met een integraal advies hierover.
  Het college wacht dit af.
 • Wethouder Kruithof informeert het college over de personele bezetting van het team Bestuurlijk Communicatieadviseurs.
  Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 28 september  2017