Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Participatie in 10 stappen

Mijn Apeldoorn

Voorbereiding

1. U begint met nagaan of u een vergunning nodig heeft voor uw plan. Wat is juridisch mogelijk, past uw idee in het omgevingsplan, met welk beleid moet u rekening houden en moet er eventueel een procedure gevolgd worden? Uw omgeving kan hier ook naar vragen. U vindt al deze informatie op www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning. Komt u er online niet helemaal uit? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Omgevingsloket.

2. Denk na over wie er allemaal iets gaan merken van uw plan en dus als ‘belanghebbenden’ aan te merken zijn. Probeer ook vast te bedenken welke belangen en/of bezwaren zij mogelijk hebben.

3. Participatie is maatwerk, bedenk hoe u het wilt aanpakken:

  • Wie betrekt u wanneer en met welk doel? (sommige belanghebbenden wilt u misschien alleen informeren, van anderen wilt u graag dat zij reageren op uw plan)
  • Welke vorm past daar het beste bij? Een brief, gesprek, een informatiebijeenkomst, een brainstormsessie?
  • Bepaal op welke punten de belanghebbenden invloed kunnen hebben op het plan?
  • Bedenk hoe u de uitkomsten van het participatieproces wilt vastleggen en waar nodig terugkoppelen aan de deelnemers.

Uw aanpak is onder meer afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw plan. Ook speelt natuurlijk mee of u al weet of uw plan haalbaar is. Zodra dat duidelijk is gaat u concreter aan de slag dan als dat nog onzeker is. Via drie voorbeelden lichten we de mogelijke werkwijze stap voor stap toe.

Uitvoeren

4. Informeer alle belanghebbenden over uw plan. Bijvoorbeeld in een brief of door ze uit te nodigen voor een gesprek of bijeenkomst. Wees transparant over de plannen en het te volgen participatieproces. Vraag eventueel hoe zij zelf betrokken zouden willen worden.

5. Zorg dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar wensen, ideeën, belangen of bedenkingen te delen, zowel met u als initiatiefnemer, als met andere betrokkenen.

Verwerken

6. Pas uw plan zo nodig aan en koppel terug wat u heeft gedaan met de inbreng.

7. Als uw plan aangepast is, deel het (als zij dat op prijs stellen) opnieuw met de betrokkenen. Bij sommige complexe initiatieven zult u dit misschien een aantal keren doen.

8. Maak zelf een participatieverslag, of gebruik de vragenlijst op deze website om te beschrijven hoe u de participatie aangepakt heeft. Als u zelf een verslag maakt: beschrijf duidelijk wie u betrokken heeft, op welke manier, en wat de uitkomst was en wat u hiermee gedaan heeft. De omvang van uw verslag is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw plan of initiatief.

9. Deel uw verslag of ingevulde vragenlijst bij voorkeur ook met alle belanghebbenden die u betrokken heeft bij uw plan, als zij daar prijs op stellen.

Aanvraag indienen

10. U bent klaar om de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Bij uw aanvraag voegt u het definitieve plan toe én het verslag van de participatie (uw eigen verslag of de ingevulde vragenlijst).