Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeente Apeldoorn, Identiteitskaart

Altijd herkenbaar

Mijn Apeldoorn

Iedereen vanaf 14 jaar moet zich kunnen identificeren. Een identiteitsbewijs dat u hiervoor kunt gebruiken is de Nederlandse
identiteitskaart (NIK). U kunt de kaart ook gebruiken in de meeste Europese landen.

De Nederlandse identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald. Dit kan na het maken van een afspraak. Kijk op www.apeldoorn.nl/nik voor de voorwaarden en het maken van een afspraak. 

Onderwerp Specificatie

Normale
prijs

Prijs met
korting
Aantal
strippen
(à 2 €)

Identiteitskaart
gemeente
Apeldoorn

Identiteitskaart
tot 18 jaar

 

€ 29,95 €   5,65
€   9,65
€ 13,65
€ 17,65

10
  8
  6
  4

Identiteitskaart
gemeente
Apeldoorn

Identiteitskaart
18 jaar en ouder

 

€ 56,80

€    8,50
€  12,50
€  20,50
€  28,50
€  32,50

22
20
16
12
10

De korting en inleveren van strippen geldt NIET voor spoedaanvragen, paspoorten, rijbewijzen of andere documenten.

Meer informatie:

Kijk voor aanvragen en voorwaarden op www.apeldoorn.nl/nik
Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Apeldoorn
Telefoon: 14 055
www.apeldoorn.nl