Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

DIO-Ugchelen

Voor meerdere sporten

Mijn Apeldoorn

DIO-Ugchelen is een omnisportvereniging, met afdelingen voor gymnastiek (turnen), judo, g-judo (judo voor kinderen met een beperking), jazzdance en volleybal. Uiteraard is DIO-Ugchelen een Ugchelense sportvereniging. Maar DIO staat ook open voor leden van buitenaf. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in het sporten. Voor de trainingen maakt DIO-Ugchelen gebruik van de gymzalen aan de Angerenstein en de Klingelbeek in Ugchelen, de gymzaal aan de Jupiterlaan in Apeldoorn en de gymzaal aan de Mangaanstraat in Apeldoorn.

DIO Ugchelen Normale prijs Aantal strippen Uw prijs
Kwartaalabonnement
Gymnastiek

Recreanten gymnastiek en Freerunning

1 uur les per week
€    30,50 12 Gratis
Judo inclusief G-judo
Tot en met  9 jaar €    35,00 14 Gratis
10 jaar en ouder €    37,00 15 Gratis
Jazz-dance
3 t/m 5 jaar “Mini-stars” €    36,00 14 Gratis
5 t/m 7 jaar “Dancing-stars” €    36,00 14 Gratis
8 t/m 10 jaar “Stars” €    36,00 14 Gratis
11 t/m 13 jaar “Jump + Dance” €    36,00 14 Gratis
13 t/m 15 jaar “So What” €    36,00 14 Gratis
Vanaf 16 jaar “DIY” €    36,00 14 Gratis
Dames recreatief €    36,00 14 Gratis
Volleybal
Senioren 1 uur per week €    44,00 16 Gratis
Senioren 1,25 uur per week €    48,00 19 Gratis
Senioren 1,50 uur per week €    55,00 22 Gratis
Junioren klasse C, 1,25 uur per
week
€    36,00 14 Gratis
Junioren klasse A en B, 1,25 uur
per week
€    39,00 15 Gratis
Mini’s, 1,25 uur per week €    34,50 14 Gratis
Recreanten 1 uur per week €    25,00 10 Gratis
Recreanten 1,25 uur per week €    31,00 12 Gratis
Recreanten 1,50 uur per week €    37,00 15 Gratis

 

1. De KNGU contributie voor de afdeling Gymnastiek en Jazzdance worden 2x per jaar apart geïnd. Voor actuele bedragen zie onze website www.dio-ugchelen.nl

2.  De competitie-spelende volleyballeden moeten bovendien een jaarlijkse
     bondscontributie betalen. Voor seizoen 2018/2019 gelden de volgende tarieven:

  • Senioren: € 55,00, speciale prijs € 44,00
  • Junioren: € 40,00, speciale prijs € 32,00
  • Mini's: € 15,00, speciale prijs € 12,00

Meer informatie

DIO-Ugchelen
Ledenadminisstratie: mevrouw I. de Vries-de Veer
Jachthoornlaan 7  
7312 CD Apeldoorn
Telefoon: (055) 355 78 35
E-mail: ledenadministratie@dio-ugchelen.nl
www.dio-ugchelen.nl