Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 12 november 2019 te ApeldoornOp 12 november 2019 heeft het zevende omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Presentaties onderzoeksbureaus voor Monitoring leefbaarheid en veiligheid rondom het toekomstig AZC aan de Deventerstraat in Apeldoorn

Een tweetal bureaus hebben een presentatie en toelichting gegeven op hun offerte voor de monitoring van leefbaarheid en veiligheid rondom het toekomstige AZC aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Een meerderheid van de aanwezigen heeft gestemd om één bureau uit te nodigen voor een tweede gesprek, zodat er vervolgens een goed besluit genomen kan worden. Dit tweede gesprek staat gepland op 21 januari 2020.

Terugblik op PMA (Politieke Markt Apeldoorn) van 7 november jl.

Op 7 november jl. heeft de Politieke Markt Apeldoorn plaatsgevonden, waarbij vier deelnemers van het omwonendenoverleg in gesprek zijn gegaan met de gemeenteraad over de risicoanalyse en de monitoring. Ook het COA en GGNet waren hierbij aanwezig. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de criteria openbaar moeten zijn. Daarnaast wil men eenduidigheid en zorgvuldigheid in het juiste tempo. Ook spelen de winkelcentra een rol in de monitoring.

Concepttekeningen voor de toekomst van het GGNet-terrein

De bestemmingsplan procedure loopt nog bij de Raad van State, eind december wordt hier een besluit van verwacht.

Zoals tijdens de PMA bij monde van wethouder Willems ook is aangegeven komt, mede door de lange procedure, locatie De Linde op het GGNet-terrein eerder beschikbaar.

Over de mogelijkheden die hierdoor ontstaan zijn COA en GGNet met elkaar in gesprek.

Rondje langs de deelnemers

Geconcludeerd is dat de samenvatting vaak achterhaald is, wanneer deze wordt verspreid. Dit komt doordat de vergadering de samenvatting moet vaststellen in een eerstvolgend overleg. In de vergadering van 21 januari 2020 wordt besproken of de samenvatting nog effectief werkt en wat de functie is van de samenvatting.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 21 januari 2020.