Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 17 februari 2021 te ApeldoornOp 17 januari 2021 heeft het negende omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

In gesprek met COA

Huidige situatie COA geeft aan dat regelmatig contact is met GGNet en de gemeente over de overdracht van de locatie. Voor het terrein heeft COA twee deelplannen. COA geeft een korte presentatie over de plannen:

Deelplan 1 omvat de bakkerij, de Capel, de Voorde, de Sprengen en de Gaarde en in bezit van COA Het aangetroffen asbest is inmiddels verwijderd en het gebouw zal verder verduurzaamd en gemoderniseerd worden. Er is een definitief ontwerp vastgesteld en Strukton is als aannemer gecontracteerd. Het gebouw is inmiddels gestript. Er worden ongeveer 300 capaciteitsplaatsen gecreëerd.

Deelplan 2 omvat voornamelijk gebouw De Linde. Dit gebouw is nog in bezit van GGNet. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Er is nog geen aannemer gevonden. In de Linde kunnen ongeveer 275 capaciteitsplaatsen worden gecreëerd.

Dit betekent dat er met deelplan 1 en deelplan 2 totaal 575-600 capaciteitsplekken worden gecreëerd.

Het doel is om zowel deelplan 1 als deelplan 2 in het eerste kwartaal van 2022 op te leveren. W.b. deelplan 1 en 2: hier worden maximaal 400 plekken beschikbaar gesteld. Pas na de eerste monitoring kan een verzoek aan het College voorgelegd worden voor een uitbreiding naar maximaal 600 plekken.

In gesprek met Bureau Oostveen

Het onafhankelijke onderzoeksbureau, Bureau Oostveen, heeft een concept enquête opgesteld. De vragen zijn zorgvuldig besproken, de input uit de vergadering wordt opgenomen. De enquête dient om inzicht te krijgen in de ervaren veiligheid van de buurt en wordt gebruikt voor de metingen en monitoring gedurende het project.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 1 april 2021.