Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 18 februari 2019 te ApeldoornOp 18 februari 2019 heeft het vierde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden. Wim Willems (stadsdeelwethouder Noordoost) was aanwezig tijdens de vergadering en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omwonenden overleggen.

Mijn Apeldoorn

Risicoanalyse en monitoring

Voorstel begrenzen monitoringsgebied
Het voorstel voor het begrenzen van het monitoringsgebied is besproken en aangepast. Er is gekeken naar de locatie van het AZC en de belangrijkste plekken waar een bewoner naar toe zal wandelen. Hierin zijn o.a. opgenomen winkelcentra Het Fort, De Mheen, Anklaar en Kristal, de Stadsakkers, het NS-station in Woudhuis-Osseveld, kinderboerderij Laag Buurlo en zwembad De Sprenkelaar, de
basisscholen en Cruyffcourt in het Woudhuis. De bewoners die in de buurt van de beoogde looplijnen wonen zullen worden benaderd voor de monitoring. Verder is het grensgebied is het vertrekpunt om voor de monitoring offertes op te vragen bij gespecialiseerde bureaus.

Projectaanpak risicofactoren en monitoring
Er is een voorstel gemaakt voor de projectaanpak van risicofactoren en monitoring. Dit zijn twee aparte items.

  • Risicofactoren: Bureau Beke heeft de risicoanalyse gemaakt waarin de risicofactoren zijn benoemd. Een werkgroep zal deze risicofactoren met categorie 1 doornemen en op basis daarvan aangeven welke maatregelen nodig zijn om ze te beheersen. Het overzicht met maatregelen wordt de volgende keer aan de groep voorgelegd en besproken.
  • Monitoring: er zullen drie bureaus benaderd worden voor het offreren van de monitoring. 2 leden van het omwonendenoverleg zullen de uitvraag voor de monitoring voorbereiden en deze de volgende keer ter beoordeling voorleggen aan de groep.

Rondje langs de deelnemers

De procedure voor de omgevingswet loopt al enige tijd en het wachten is op de reactie van de Raad van State. De formele vergunningaanvraag is ingediend. De tijdsduur is niet bekend. De groep blijft de voortgang volgen.

De locatie aan de Christiaan Geurtsweg is op 14 januari 2019 gestart met 50 bewoners. Eind van week 8 zullen er 356 bewoners zijn. Een groot aantal kinderen zullen in week 8 komen, omdat een locatie in Noord-Nederland gaat sluiten. OBS Heuvellaan en de ISK scholen zullen een intakeplanning maken in samenwerking met COA, zodat de kinderen na de schoolvakantie op 4 maart 2019 kunnen gaan starten. Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden om alles voor elkaar te krijgen. De looproutes zijn kenbaar gemaakt aan de bewoners via een plattegrond, zodat men hier gebruik van kan maken. Er wonen mensen met 30 nationaliteiten waaronder Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Colombia, Honduras, El Salvador, Jemen, Turkije en China. De duur van de procedure is momenteel zes maanden tot één jaar. De belangstelling en inzet van vrijwilligers is erg groot, waardoor er veel mogelijkheden zijn voor activiteiten. Op 14 februari jl. zijn er bijvoorbeeld 72 bewoners gaan eten bij inwoners van Apeldoorn. Het eerste omwonendenoverleg heeft in week 7 plaatsgevonden en de reacties waren positief. De ontwikkelingen gaan door.

Er zijn op dit moment 23.800 asielzoekers. Vorig jaar waren het nog 22.500 asielzoekers. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waaronder het Kinderpardon. Dit heeft effect op de bezetting van de centra.

De te realiseren ontsluitingsweg over het terrein van GGNet is opgenomen in het bestemmingsplan, maar het is nog niet bekend waar deze exact komt. De contouren zijn ingetekend, maar er is nog geen zicht op de aanleg.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 8 april 2019.