Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 21 januari 2020 te ApeldoornOp 21 januari 2020 heeft het achtste omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Huidige status

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan rondom de beroepsprocedure. De Raad van State heeft uiteindelijk het bestemmingsplan teruggegeven aan de gemeente met het advies om de aantallen op te nemen in het bestemmingsplan. Dat is ongebruikelijk; bij andere maatschappelijke functies zoals ziekenhuizen en/of kazernes worden de aantallen bedden ook niet vastgesteld. Desalniettemin zal de gemeente het advies van de Raad van State overnemen en de gemeenteraad voorstellen maximaal 600 op te nemen in de regels van het bestemmingsplan.

Dit gaat binnen nu en een aantal werken terug naar de raad van de gemeente Apeldoorn (13 februari 2020) en vervolgens terug naar de Raad van State. Er is dan opnieuw een periode van 6 weken voor het indienen van een beroep tegen alleen dit onderdeel.

In gesprek met Bureau Oostveen

Bureau Oostveen is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Er is gebrainstormd over de mogelijke wijze waarop gegevens verzameld kunnen worden voor een nulmeting en de monitoring daarvan en op welke momenten dit het beste opgepakt kan worden. Bureau Oostveen gaat de brainstormsessie verder uitwerken en zal een conceptplan voorleggen aan het omwonendenoverleg.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 14 april 2020.