Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 26 augustus 2021 te Apeldoorn

30-09-2021

Op 26 augustus 2021 heeft het dertiende omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

In gesprek met COA

Deomgevings vergunning voor het deelplan De Linde en De Gaarde is verleend. Er worden constructieve aanpassingen gedaan, o nder andere voor de brandveiligheid.

De fase van het afbreken op het terrein is voorbij. Er wordt op dit moment opgebouwd.

Deelplan 1 staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022. Er zal daarmee een halve capaciteit beschikbaar zijn. In het 2 e kwartaal zullen De Linde en De Gaarde worden meegenomen. Er wordt gestart met het huisvesten van 400 mensen, waarna de monitoring start.

In september zal er een beslissing komen op de datum van de start van de 0 meting. Er moet een herhalingsmeting plaatsvinden na één jaar, in dezelfde maand.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA)

Op14 oktober a.s. vindt de Politieke Markt Apeldoorn plaats. Bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies zal het proces rondom de totstandkoming van het monitoringsinstrument presenteren. Het COA zal een aanvulling geven op de voortgang rondom het AZC. Ook zijn een aantal omwonenden aanwezig om in gesprek te gaan met de gemeenteraad

In gesprek met Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

Bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies heeft een PowerPointpresentatie gegeven over het proces van het opstellen van de monitor, ter voorbereiding op de PMA.
Het monitoringsinstrument wordt vastgesteld.