Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 9 juli 2018 te ApeldoornOp 9 juli 2018 heeft het eerste omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Tijdens deze vergadering is kennisgemaakt met de deelnemende omwonenden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het toepassen van de privacy regels. Zodoende is er onder andere afgesproken dat de notulen niet openbaar worden gemaakt, maar dat er een samenvatting zal volgen na ieder overleg om achterliggende partijen te informeren.

Het bestemmingsplan wordt rond september 2018 voor inspraak ter inzage gelegd en voor
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Er is nog steeds sprake van het eerste plan; het starten van een opvang voor 400 asielzoekers. Dit zal een jaar gemonitord worden. Uiteindelijk is er plek voor maximaal 600 asielzoekers. Dit is conform de huidige bestuursovereenkomst en het ingediende bestemmingsplan. Indien de wens er is om te groeien naar 800 plekken moet men terug naar het college en de raad conform de gemaakte afspraken.

Uit onderzoek van COA en GGNet blijkt dat het geen haalbare optie is om De Linde, een bestaand gebouw op het GGNet-terrein, te gebruiken voor asielopvang. Dit komt voornamelijk omdat de GGNet-bewoners tot 2020 in het gebouw wonen. Het COA heeft de gemeente daarom gevraagd verder te gaan met de al gestarte bestemmingsplanprocedure inclusief de nieuwbouw. De gedachte om uitsluitend in bestaande gebouwen alle voorzieningen onder te brengen, blijkt niet haalbaar. In de toekomst kan er dus sprake zijn van een nieuw te ontwikkelen gebouw.

Het gaat om een regulier AZC met een gemengde populatie. De afkomst is een mix van zeer verschillende achtergronden, hoofdzakelijk uit Syrië. De opening van het AZC is afhankelijk van het verloop van de procedures. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2019 vastgesteld kan worden. De vertraging van het proces komt onder andere door de gemeenteraadverkiezing.

De 400 asielzoekers zullen gaan wonen op het terrein aan de Deventerstraat (het is géén bed, bad, brood voorziening) en hun dagelijks leven voor een groot gedeelte slijten op het terrein zelf. De kans is groot dat de bewoners ook uitzwermen in de omgeving en openbare ruimten en daar krijgen de meeste omwonenden mee te maken. Daarentegen zijn omwonenden een frequent bezoeker van het GGNet-terrein en zijn er een groep cliënten die reeds op het terrein blijven.

De actuele versie van de risicoanalyse is rondgestuurd naar de deelnemers. De risicoanalyse is de leidraad in het proces waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. De deelnemers zullen deze goed en aandachtig doornemen om in de volgende vergadering uitgebreid te kunnen bespreken. De input van de omwonenden hierop is waardevol. Echter kan men de veranderingen in de maatschappij niet tegenhouden. Het is wel mogelijk om asielzoekers te begeleiden bij het ‘inburgeren’ in de Nederlandse cultuur.

Er is op dit moment geen sprake van een trottoir aan de Deventerstraat. Het schelpenpad blijft open. Wel zullen de verkeersbewegingen worden gemonitord, welke misschien in de toekomst tot een ander inzicht leiden.

Er zullen twee nulmetingen (van de huidige situatie) plaatsvinden. Deze zullen zo dicht mogelijk tegen de planning worden aangehouden om een realistisch beeld te krijgen.