Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vaststelling en uitbetaling

.

Mijn Apeldoorn

  • De aanvrager dient (zoveel als mogelijk) online een vaststellingsaanvraag in. De subsidieregeling kent meestal vooraf vastgestelde data.
  • De aanvrager kan eventueel een verzoek tot uitstel aanvragen.
  • Het college neemt een besluit over de vaststelling van de subsidie.
  • Het subsidiebureau stuurt de vaststellingsbeschikking of het voornemen tot lagere vaststelling op.
  • De afdeling Financiën van de gemeente betaalt het afgesproken restantbedrag (in termijnen) uit of vordert terugbetaling van een deel van het voorschot.

Voor lagere subsidiebedragen kan de toekenning ook meteen de vaststelling zijn. Dan hoeft de aanvrager dus niet een subsidieaanvraag en een vaststellingsbeschikking aan te vragen. Dat staat per soort subsidie aangegeven. Vaak heeft dat te maken met de hoogte van het aangevraagde bedrag.