Wat zoekt u:

Parapluherzieningen begeleid wonen, ontwerp

Vanaf 18 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 ligt het ontwerp van de volgende bestemmingsplannen ter inzage:
 • Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen 
 • Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen.

Door middel van deze plannen wordt het merendeel van de Apeldoornse bestemmingsplannen op één aspect herzien. In de meeste bestemmingsplannen is de functie begeleid wonen slechts beperkt toegestaan. Deze regeling voldoet niet meer. De twee nieuwe bestemmingsplannen zorgen er voor dat die beperkende regeling wordt verwijderd uit alle bestemmingsplannen waarin deze voorkomt. Het bestemmingsplan 'Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen' herziet alle digitaal vastgestelde bestemmingsplannen, het bestemmingsplan 'Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen' herziet de nog resterende bestemmingsplannen die niet digitaal zijn vastgesteld. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.
Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen
De parapluherziening begeleid wonen analoge plannen betreft de volgende plangebieden:

 • Zuidbroek (en relevante uitwerkingen / wijzigingen);
 • Binnenstad-West;
 • Kanaaloevers Haven Centrum;
 • Metaalbuurt en omgeving;
 • Stadsdeel Noord-West;
 • Stuwwalrand Parkzone Zuid.

Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen
Het ontwerp van het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen heeft als identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1341-ont1 en betreft de plangebieden van de bestemmingsplannen van de gemeente Apeldoorn die op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen zijn, voor zover deze de te schrappen regeling bevatten.

Het ontwerp van bestemmingsplan 'Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen' kunt u raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp van bestemmingsplan 'Parapluherziening begeleid wonen analoge plannen' kunt u hier raadplegen in pdf: 

De ontwerp-bestemmingsplannen liggen ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Indienen zienswijzen
Tijdens de periode waarin de ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage liggen kan iedereen een zienswijze over de ontwerp-bestemmingsplannen geven. Dat kan op de volgende manieren:

 • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over de ontwerp-bestemmingsplannen 'Parapluherziening begeleid wonen'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
 • mondeling: maak een afspraak met mevrouw F. van Dijk. 
 • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Apeldoorn, 17 januari 2018