Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Van Huutstraat 3 en Kerklaan 21-23, ontwerp

17-02-2021

Van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Van Huutstraat 3 en Kerklaan 21-23 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1424-ont1 ter inzage.

Mijn Apeldoorn

Het ontwerp betreft het realiseren van 5 stadsvilla's in de voormalige Koningin Wilhelmina school.  Op de plek van het voormalige zwembad aan de Van Huutstraat worden 5 stadswoningen en 14 drive-in woningen gerealiseerd.  De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Van Huutstraat 3 en Kerklaan 21-23'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw M. Kuipers telefoonnummer 14055.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Voor (een deel) van de woningen in de Koningin Wilhelminaschool is een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vereist. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kuipers op telefoonnummer 14055 of via mail m.kuipers@apeldoorn.nl.

Apeldoorn, 17 februari 2021