Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jachtlaan 4 en 6

01-05-2019

Vanaf 2 mei 2019 ligt ter inzage het raadsbesluit van 18 april 2019, waarbij de gemeenteraad heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Jachtlaan 4 en 6, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.vb1019-vas1 en zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. vb1019.

Mijn Apeldoorn

De gemeenteraad heeft bepaald dat:

  • het besluit in werking treedt met ingang van 2 mei 2019;
  • het besluit vervalt indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreden van het voorbereidingsbesluit het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd;
  • het besluit tevens vervalt op het tijdstip waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan dit besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

U kunt het voorbereidingsbesluit raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het voorbereidingsbesluit vormen zijn te vinden op het webadres:

Het voorbereidingsbesluit ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 1 mei 2019