Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Julianatoren en parkeerterrein J.C. Wilslaan

09-02-2018

Ter inzage ligt het raadsbesluit van 8 februari 2018, waarbij de gemeenteraad heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Julianatoren en parkeerterrein J.C. Wilslaan, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.vb1016-vas1 en zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. vb1016.

Mijn Apeldoorn

De gemeenteraad heeft bepaald dat:

  • het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit;
  • burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het hiervoor genoemde verbod mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  • het besluit in werking treedt met ingang van 9 februari 2018;
  • het besluit vervalt indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreden van het voorbereidingsbesluit het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd;
  • het besluit tevens vervalt op het tijdstip waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan dit besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

U kunt het voorbereidingsbesluit raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het voorbereidingsbesluit vormen zijn te vinden op het webadres:

Het voorbereidingsbesluit ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het voorbereidingsbesluit. Het digitale voorbereidingsbesluit kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. Bekijk de openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket.

Apeldoorn, 9 februari 2018