Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vervallen grafrechten en voornemen tot ruiming graven begraafplaats Heidehof

De gemeente Apeldoorn maakt bekend dat van een aantal algemene huurgraven en katholieke huurgraven op begraafplaats Heidehof de huurtermijn is verstreken en dat de rechthebbenden van die graven de huur niet hebben verlengd. Alle rechten op deze huurgraven vervallen daardoor aan de gemeente.

Mijn Apeldoorn

De grafmonumenten op de betreffende graven zijn gemarkeerd met een rode sticker (1 mei 2019)

De gemeente heeft het voornemen om (volgens de Wet op de Lijkbezorging en artikel 29 van de Beheerverordening Begraafplaatsen 2018) 1 jaar na dagtekening van deze publicatie de grafmonumenten, voor zover aanwezig, van de desbetreffende graven te verwijderen. De materialen blijven tot en met 1 augustus 2019 ter beschikking van de rechthebbenden die de huur niet hebben verlengd en vervallen daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding is verplicht. Vervolgens worden de grafmonumenten vernietigd.

Bovendien zijn wij voornemens om, met toepassing van de Wet op de Lijkbezorging en de Beheerverordening Begraafplaatsen 2018, artikel 21 en 22, over te gaan tot ruiming van deze graven. De daadwerkelijke ruiming zal plaatsvinden een jaar na deze openbare kennisgeving en pas op het moment dat deze huurgraven als nieuwe graven worden uitgegeven.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeentelijke begraafplaatsenadministratie: (055) 580 17 24.