Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Realisatiecijfers

Aantal ketelwagens dat per spoor door Apeldoorn vervoerd is:

Mijn Apeldoorn

 

Jaar A B2 B3 C3 D3 D4
2003 150 50 950 1150 250 50
2004 200 0 800      1000 300 100
2005 550 0 750 550 200 100
2006 1200 50 250 1250 800 100
2007 1791        40 38 879 926 117
2008 1896 0 50 56 0 17
2009 300 0 50 150 0 40
2010 3950 0 0 250 0 0
2011 4600 0 50 0 0 0
2012 2481 7 0 31 0 20
2013 1934 1 16 117 0 0
2014 165 2 0 114 0 0
2015 2444 95 0 843 86 2
2016 2676 155      0 2097      110      47
2017 802 17 0 1464 0 51
1ste kwartaal 2018 228 4 0 159 1 9

 

De wet Basisnet is vanaf 1 april 2015 van kracht.

Stofcategorie      Omschrijving Voorbeeldstof
A brandbaar gas propaan
B2 toxisch gas ammoniak
B3 chloor (toxisch gas)          chloor
C3 brandbare vloeistof pentaan
D3 toxische vloeistof acrylnitril
D4 toxische vloeistof acroleïne