Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Algemene informatie over aanbestedingen

Welkom op de aanbestedingssite van de gemeente Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Hoe kan ik meedoen aan een aanbesteding? 

De gemeente publiceert al haar Europese en nationale aanbestedingen op de site van www.tenderned.nl. Deze aanbestedingen staan op het digitale platform www.negometrix.com. Via de site van Tenderned kunt u actuele aanbestedingen vinden en vervolgens doorklikken naar Negometrix. Daar kunt u zich gratis aanmelden. Daarnaast heeft de gemeente een aantal doorlopende aanbestedingen (groslijst infra en raamovereenkomsten zorg).

Waar kan ik terecht voor alle opdrachten van de overheid?

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op www.tenderned.nl. Hier vindt u ook informatie over hoe u zich gratis kunt abonneren op de herinneringsoptie van de kalender met aanbestedingen.

Belangrijke documenten

Sociaal aanbesteden

De gemeente Apeldoorn hanteert het uitgangspunt om in beginsel bij alle aanbestedingen van diensten en werken met een geraamde waarde boven de Europese drempel Sociaal Aanbesteden toe te passen. Bij ander aanbestedingen wordt per aanbesteding de mogelijkheden bekeken. Het doel van sociaal aanbesteden is om meer leerwerkplekken te creëren bij bedrijven. Daardoor hebben inwoners met een arbeidsbeperking of inwoners met een uitkering een extra steun in de rug bij het vinden van werk.

Heeft u hulp nodig?

Voor vragen over de aanbestedingssite en de werkwijze kunt u contact opnemen met het Team Inkoop van de gemeente Apeldoorn. Dit kan via teaminkoop@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14 055.

Welke software heeft u nodig?

De documenten van de aanbesteding zelf zijn in een bestand ingepakt (een zogenaamd zip-bestand). Om ze te kunnen lezen heeft u Winzip of Winrar nodig dat de bestanden weer uitpakt. Heeft u het besturingssysteem Windows dan kunt u hiermee de bestanden unzippen.

  • Sommige bestanden zijn pdf-bestanden. Om deze te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig.

De gemeente Apeldoorn geeft onder andere om milieuredenen de voorkeur aan digitale verspreiding van documenten. Indien u echt niet in staat bent om de documenten te downloaden kunnen deze tegen betaling van € 150,00 worden opgestuurd. Als u dat wenst kunt u per e-mail een verzoek indienen bij teaminkoop@apeldoorn.nl. U dient rekening te houden met minimaal een week verzendtijd.

Wet Bibob

Overheidsopdrachten worden getoetst aan de Wet Bibob als er signalen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de opdracht (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart formulier in. Dit formulier ontvangt u van de gemeente en is tevens te vinden op de Bibobpagina.