Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn op weg naar aardgasvrij

03-05-2021

Er komt een grote verandering op ons af. Want alle gemeentes in Nederland gaan de komende jaren aan de slag om van het aardgas af te zijn in het jaar 2050. Voor Apeldoorn betekent dat er duurzame oplossingen komen voor ruim 69.000 woningen en 9.200 winkels, scholen en andere gebouwen.

Mijn Apeldoorn

De omslag van aardgas naar duurzame energie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Gemeente Apeldoorn stelt daarom een Transitievisie Warmte op. In dit document leggen we vast wanneer welke buurt binnen de gemeente van het aardgas af gaat en welke duurzame alternatieven er zijn. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die woont en werkt in Apeldoorn. Daarom hebben we u gevraagd om mee te denken. Dat kon via een vragenlijst en met deelname aan de Tafel van 15.

Reacties op de vragenlijst

Begin dit jaar hebben we een vragenlijst uitgezet waarop ruim 3000 inwoners hebben gereageerd. We vroegen wat u, als inwoner van Apeldoorn, belangrijk vindt. Zoals:

  • Wat betekent de opgave naar aardgasvrij voor u?
  • Zijn er al energiebesparende of isolerende maatregelen gedaan in uw huis?
  • Wat wilt u zelf doen en wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Ruim 75 procent van de inwoners weet dat we in 2050 van het aardgas af gaan. Ook het thema aardgasvrij wonen wordt belangrijk gevonden, vooral voor het milieu en het nageslacht. Maar er is weinig vertrouwen dat Apeldoorn in 2050 echt volledig over is op duurzame energie. Dit vertrouwen wordt beoordeeld met een 5,2 op een schaal van 1 tot 10. Er wordt momenteel al veel aan energiebesparende en isolerende maatregelen gedaan. Zoals dubbelglas, isolatie van muur en dak en zonnepanelen. Benieuwd naar alle uitslagen? Bekijk onze energiemonitor.

De vragenlijst zullen wij één keer in de twee jaar opnieuw uitzetten om te kijken hoe u op termijn over deze verandering denkt. We hebben deze informatie ook gebruikt om met inwoners in gesprek te gaan tijdens de Tafel van 15.

Tafel van 15

Ruim 125 inwoners van Apeldoorn hadden zich aangemeld om mee te denken bij het vormgeven van de Transitievisie Warmte. We zijn met 15 inwoners in gesprek gegaan, tijdens drie online sessies. Een belangrijk onderwerp was de kosten. Dit wordt gezien als een drempel voor mensen om aanpassingen te doen aan hun huis. Hoe zorgen we dat het haalbaar en betaalbaar voor iedereen wordt? De planning kwam ook ter sprake: Wanneer gaat de straat waar ik woon van het aardgas af? En participatie: Hoe informeren we over de aanpak en hoe betrekken we de mensen in deze wijken en buurten hierbij? Door met een kleine groep mensen hierover te praten hebben we veel inzichten gekregen en ideeën opgedaan voor de volgende stap.

Volgende stap

Dit jaar is de Transitievisie Warmte klaar, onze aanpak voor Apeldoorn aardgasvrij. Daarvoor hebben we nog een aantal momenten waarop we u vragen om mee te denken. Zoals een bijeenkomst voor alle mensen die zich voor de tafel van 15 hadden aangemeld. Hier willen we de uitkomsten tafel van 15 delen en aanvullen met hun ideeën. Hierna organiseren we een moment waarbij we het concept van de Transitievisie Warmte met alle inwoners van de gemeente willen delen en bespreken. Dan horen wij graag wat u er van vindt. 

Meer weten over de energietransitie in Apeldoorn? Bekijk onze webpagina over energie.