Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Meer dan duurzame energie op zonnepark Brinkenweg

14-07-2021

Apeldoorn krijgt er een nieuw zonnepark bij. De gemeente realiseert samen met de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) het zonnepark Brinkenweg. De energie wordt direct geleverd aan bedrijventerrein Ecofactorij waarbij gebruikt gemaakt wordt van slimme opslagtechnieken. Naast energie, die lokaal gebruikt gaat worden, is het zonnepark goed voor natuur en biodiversiteit én kunnen inwoners en bedrijven financieel deelnemen in dit project. Het park is een goed voorbeeld voor toekomstige projecten en initiatieven.

Mijn Apeldoorn

Volledig lokaal zonnepark

Tussen bedrijventerrein Ecofactorij en de snelweg gaan meer dan 6000 zonnepanelen energie opwekken die de bedrijven op de Ecofactorij gaan gebruiken. Hiermee wordt het een volledig lokaal zonnepark; de energie wordt opgewekt op de plek waar het gebruikt wordt. De zonnepanelen gaan waarschijnlijk 2.500.000 kWh per jaar opwekken. Dat is het stroomverbruik van ongeveer 900 huishoudens. Een slim systeem gaat regelen of de energie direct wordt gebruikt of eerst wordt opgeslagen.

Goed voor dieren en insecten

Bij het plaatsen van de zonnepanelen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Er is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke vegetatie van het gebied. Door de aanleg van groene poelen en het planten van kruidenrijk gras, bosschages en bomen wordt het een fijne plek voor vogels en insecten.

Financiële participatie

De gemeente Apeldoorn en coöperatie deA zijn allebei voor 50 procent eigenaar van het park. Het zonnepark wordt gefinancierd via de bank en met crowdfunding, die deA organiseert. Met de ZonDelen kunnen bedrijven en bewoners van Apeldoorn deelnemen aan het zonnepark en meedelen in de opbrengst. De verkoop van deze ZonDelen daarvoor start in september. Belangstellenden kunnen zich bij deA aanmelden voor de vrijblijvende voorinschrijving.

Wethouder Wim Willems en Fun Hendriks, voorzitter deA

Wethouder Wim Willems en Fun Hendriks, voorzitter deA.

Samenwerking met een missie

Gemeente Apeldoorn en deA willen het energiegebruik in Apeldoorn verlagen en zo bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot, een afspraak uit het Klimaatakkoord. Energie besparen en duurzaam opgewekte energie zijn manieren om dit te bereiken. Voor het opwekken van duurzame energie gebruiken we warmte van de zon, de bodem, wind of het oppervlaktewater. Voor het gebruik van zonne-energie zijn zowel zonnepanelen op daken als op land nodig. Met Zonnepark Brinkenweg willen de gemeente en deA de energietransitie een stap verder brengen.