Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Coalitiepartijen tekenen nieuw akkoord

20-04-2022

Woensdag 20 april tekenden de fractievoorzitters van VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP het nieuwe coalitieakkoord 'Handen uit de mouwen en aan de slag!'. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit zeven wethouders en burgemeester Ton Heerts.

Mijn Apeldoorn

Op woensdag 20 april tekenden de fractievoorzitters van VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP het nieuwe coalitieakkoord

Op woensdag 20 april tekenden de fractievoorzitters van VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP het nieuwe coalitieakkoord 'Handen uit de mouwen en aan de slag!'. Een akkoord op hoofdlijnen met een actielijst als bijlage. De ondertekening was in café Nett in de voormalige Nettenfabriek. De plek waar Apeldoorn de komende jaren flink gaat ontwikkelen in een combinatie van historie en bedrijvigheid. Mooi passend bij de intenties van deze coalitie. Formateur Jeroen Joon stond kort stil bij de snelheid waarmee de partijen elkaar vonden. Apeldoorn is de eerste van de gemeenten met meer dan 150.000 inwoners die klaar is met formeren. “We waren het snel met elkaar eens en willen allemaal snel aan de slag. Er is veel te doen in onze gemeente, dus we hielden de vaart erin.” Ook benoemde hij de unieke samenstelling van het college. “We zijn allemaal anders en hebben een verschillende ideologische achtergrond. Wat mij betreft is dat echt de kracht van deze coalitie.”

Benoeming nieuwe wethouders

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit zeven wethouders en burgemeester Ton Heerts. De coalitiepartijen dragen de volgende personen voor als wethouder:

  • Jeroen Joon (VVD), wethouder Economie, Brede Welvaart en Veiligheid
  • Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn), wethouder Volkshuisvesting, Cultuur en Ruimtelijke Ordening
  • Danny Huizer (GroenLinks), wethouder Veluwe, Klimaat en Energie
  • Henk van den Berge (SGP), wethouder Financiën, Jeugd en Onderwijs
  • Sunita Biharie (SP), wethouder Werk&Inkomen, Welzijn en Sport
  • Anja Prins (VVD), wethouder Gezondheid, Inburgering en Zorg
  • Wim Willems (Lokaal Apeldoorn), wethouder Mobiliteit, Innovatie en Toerisme.

Jeroen Joon en Wim Willems waren ook wethouder in de vorige collegeperiode. Anja Prins was de afgelopen vier jaar wethouder in de gemeente Losser. De andere kandidaat-wethouders waren de afgelopen jaren raadslid en fractievoorzitter voor hun partij in de gemeenteraad van Apeldoorn. De kandidaat wethouders worden op donderdag 21 april formeel benoemd in een speciale raadsvergadering. U kunt de vergadering persoonlijk bijwonen of volgen via een livestream.


Uw Reactie
Uw Reactie