Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Werkzaamheden viaduct Hoog Burel vanaf september 2022 van start

18-07-2022

De werkzaamheden aan het viaduct Hoog Burel starten vanaf september 2022. Het viaduct over de A1 wordt vervangen vanwege een constructiefout die tijdens de bouw in 1968 is gemaakt en door betonschade aan de onderkant van het viaduct. Om het viaduct te kunnen slopen en een nieuwe te kunnen opbouwen, wordt de Hoog Buurloseweg tot uiterlijk 1 maart 2023 afgesloten voor verkeer.

Mijn Apeldoorn

Bezwaren verkeersbesluit

Voor het afsluiten van de Hoog Buurloseweg is een verkeersbesluit van de gemeente nodig. Deze werd 10 november 2021 gepubliceerd. Tegen het verkeersbesluit waren vijf bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn in behandeling genomen door een onafhankelijke bezwarencommissie.

Vier bezwaren gingen over veiligheidsproblemen die voor bewoners kunnen ontstaan als de Hoog Buurloseweg wordt afgesloten voor verkeer. Door het afsluiten van de Hoog Buurloseweg voor verkeer moeten hulpdiensten omrijden waardoor de aanrijdtijden  langer worden. Het vijfde bezwaar ging over de risico’s van extra verkeer over de Pomphulweg voor planten en dieren.

Oordeel onafhankelijke bezwarencommissie

Door het afsluiten van de Hoog Buurloseweg voor verkeer moeten hulpdiensten omrijden waardoor de aanrijdtijden langer worden. Om dat te voorkomen heeft Rijkswaterstaat samen met de hulpdiensten een calamiteitenroute vanaf de Europaweg naar de Hoog Buurloseweg gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden wordt deze route zodanig onderhouden dat de hulpdiensten tijdig bij een calamiteit in Radio Kootwijk aanwezig kunnen zijn. Hiermee wordt volgens de bezwarencommissie de veiligheid van de bewoners voldoende gewaarborgd.

Het verkeersbesluit houdt onvoldoende rekening met eventuele risico’s van extra verkeer over de Pomphulweg voor planten en dieren. Daarom adviseert de bezwarencommissie het college van burgemeester en wethouders de werkzaamheden in het najaar plaats te laten vinden en in het verkeersbesluit maatregelen op te nemen, zoals bijvoorbeeld faunaschermen, die moeten voorkomen dat dieren en reptielen de weg op kunnen

Aangepast verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie overgenomen en deze verwerkt in het verkeersbesluit (na bezwaar). De personen die tegen het verkeersbesluit bezwaar hadden gemaakt zijn hierover geïnformeerd. Het aangepaste verkeersbesluit wordt vrijdag 15 juli gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl

Start werkzaamheden

In september start de aannemer van Rijkswaterstaat met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van het viaduct Hoog Burel. Deze voorbereidende werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken voor het verkeer op de Hoog Buurloseweg. Over wanneer de Hoog Buurloseweg ter hoogte van het viaduct volledig voor verkeer wordt afgesloten ontvangen bewoners en ondernemers van Radio Kootwijk tijdig bericht.