Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Algemene richtlijn informeren omwonenden

Mijn Apeldoorn
  • U informeert omwonenden en bedrijven binnen een straal van 200 meter van het evenemententerrein over het te houden evenement. Ook informeert u de desbetreffende wijkraden.
  • U meldt dat u toestemming voor het houden van het evenement hebt gekregen van het college van burgemeester en wethouders.
  • U geeft aan wat de gevolgen van het evenement zijn voor omwonenden. Denk aan: geluid, type muziek, verkeer, etc. Ook vermeldt u de op- en afbouwtijden en welke maatregelen u treft om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
  • In de brief vermeldt u naam en telefoonnummer van een contactpersoon die voor en tijdens het evenement beschikbaar is voor vragen of opmerkingen.