Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Afspraak afschrift akten Burgerlijke Stand

U kunt ook online een aanvraag indienen.

Mijn Apeldoorn

Maak online een afspraak

Toelichting

U kunt alleen een aanvraag voor een uittreksel of afschrift doen als de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.

Meenemen:
  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Een gemachtigde heeft het volgende nodig; een geldig identiteitsbewijs van zichzelf, een geldig identiteitsbewijs van degene waarvoor het afschrift wordt aangevraagd, een brief met handtekening, waarin staat vermeld dat u die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden. Vermeld tevens voor welk doel u een afschrift nodig heeft, zodat kan worden bepaald welk afschrift u nodig heeft.