Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bedrijven en energie

04-12-2018

Wilt u als ondernemer of maatschappelijke organisatie aan de slag met energiebesparing of het opwekken van duurzame energie? De gemeente Apeldoorn ondersteunt u graag! Op deze pagina vindt u informatie over subsidiemogelijkheden en organisaties die u verder kunnen helpen.

Mijn Apeldoorn

Als ondernemer wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen en onnodige kosten vermijden. Vaak kunnen uw energielasten best eenvoudig omlaag. Gebouwisolatie, het gebruik van een automatische entreedeur, LED verlichting of plaatsing van zonnepanelen zijn voorbeelden van maatregelen die u een flinke besparing kunnen opleveren.

Bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer zijn bovendien verplicht om besparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Bij wie kunt u allemaal terecht voor advies?

Verschillende organisaties kunnen u helpen als u uw bedrijf wilt verduurzamen. Afhankelijk van uw vraag / behoefte kunt u terecht bij:

 • Taskforce Zonne-energie – als u aan de slag wilt met zonne-energie in uw bedrijf
 • Energiefonds – als u op zoek bent naar financiering (gemeentelijke lening)
 • Stichting Energieke Regio – als u nog niet goed weet waar te beginnen
 • Apeldoornse bedrijventerreinen – sluit u aan bij de verduurzamingsprojecten op Apeldoornse bedrijventerreinen 
 • Subsidiemogelijkheden RVO -–informatie en financieringsmogelijkheden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hieronder leest u meer over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

 • Taskforce Zonne-energie

Voor ondernemers die aan de slag willen met zonne-energie heeft de gemeente Apeldoorn begin 2017 de Taskforce zonne-energie opgericht. Met als doel ondernemers te adviseren over de technische, financiële en fiscale mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijfsvoering. Met behulp van de Taskforce zijn inmiddels duizenden zonnepanelen gerealiseerd op daken van bedrijven, instellingen en de eigen gebouwen van de gemeente.

Wilt u ook graag aan de slag met zonne-energie in uw bedrijf, of heeft u interesse in deelname in grondgebonden zonneparken? Dan bent u bij deze Taskforce aan het juiste adres! Op de website van Taskforce Zonne-energie vindt u bovendien meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen ter stimulering van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

 • Energiefonds

Duurzame investeringen zoals een warmtepompinstallatie of een ledverlichtingssysteem zorgen uiteindelijk voor een lagere energierekening. Maar de startinvestering die ervoor nodig is kan behoorlijk groot of lastig te financieren zijn. Als het niet lukt om bij een bank of andere financiële instelling financiering te krijgen, schiet de gemeente via haar Energiefonds graag te hulp. Wel is één van de voorwaarden dat een aanvrager ook zelf een deel van de investering betaalt of elders financiert.

 • Subsidieregeling collectieve energieprojecten

De subsidieregeling collectieve energieprojecten is bedoeld om initiatieven voor het gezamenlijk realiseren van een energieproject te ondersteunen in de voorbereidende fase. Ook bedrijven en instellingen kunnen hier gebruik van maken. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een smart grid, elektrisch laadplein of gedeelde batterij. Voorwaarde is dat het een collectief initiatief is, en dat er minimaal zeven personen, bedrijven of organisaties meedoen. Meer informatie over de overige voorwaarden en de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, kunt u op de website van OVIJ vinden. Heeft u vragen over de regeling, of wilt u overleggen of uw initiatief in aanmerking komt? De Taskforce Zonne-energie denkt graag met u mee. Neem contact op via: zon@ovij.nl.

 • Stichting Energieke Regio

Stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Als eerste plannen zij met u een oriënterend adviesgesprek. Zo'n gesprek kunt u aanvragen via de website van Stichting Energieke Regio. Voor Apeldoornse ondernemers/ondernemingen geldt dat de gemeente de kosten van dit gesprek voor haar rekening neemt. Na het eerste gesprek stelt een adviseur van Energieke Regio op maat een offerte op over het vervolgtraject. Afgestemd op de behoefte van de ondernemer en de kansen en mogelijkheden die er zijn. Hierbij betrekken zij alle aspecten, zoals comfortaspecten maar ook de financiële aspecten.

 • Apeldoornse bedrijventerreinen

U kunt zich aansluiten bij lopende verduurzamingsprojecten op de Apeldoornse bedrijventerreinen:

Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

Op het bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (Kayersmolen, Kuipersveld en Malkenschoten) biedt de ondernemersvereniging BKA Zuid, tegen een gereduceerd tarief, een energiescan aan. Dit wordt gevolgd door een volledig individueel energieadvies per bedrijf. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de BKA of stuur een E-mail aan info@bedrijvenkringapeldoorn.nl

Bedrijvenpark Apeldoorn Noord

Op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord biedt de parkmanagementorganisatie OBAN een energiescan tegen gereduceerd tarief aan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met secretariaat@obanapeldoorn.nl 
Op bedrijvenpark Apeldoorn Noord loopt ook de pilot “Smart Micro Grid”. Dit is een lokale energievoorziening waarin technologie zorgt voor slimme koppeling tussen energie opwekkers en verbruikers.  Meer informatie op de website van Energiehaven of via secretariaat@obanapeldoorn.nl

Bedrijventerrein Ecofactorij

Op het bedrijventerrein Ecofactorij loopt een project waarbij verduurzaming een van de thema’s is. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het bestuur van de Ecofactorij via info@ecofactorij.nl.

 • Subsidiemogelijkheden RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunt bedrijven met kennis, praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools op het gebied van duurzaam ondernemen.

In de RVO-subsidiewijzer vindt u een actueel overzicht van alle subsidies en regelingen die beschikbaar zijn voor bedrijven.

Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente Apeldoorn stimuleert bewoners, bedrijven en instellingen om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Maar natuurlijk zit de gemeente zelf ook niet stil! De gemeente heeft zichzelf in 2016 ten doel gesteld om het energieverbruik van het eigen vastgoed binnen vier jaar te halveren. Apeldoorn ligt dankzij een flink aantal gerealiseerde projecten aardig op koers. De gerealiseerde energievermindering ligt eind 2018 op ruim twintig procent.

Ook is Apeldoorn inmiddels regionaal koploper als het gaat om zonnepanelen op gemeentelijke daken.

Alle informatie is ook te lezen op de speciaal ontwikkelde flyer. • VRMBekijk een grotere versie
Uw Reactie
Uw Reactie