Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Begroten in tijden van corona

15-05-2020

Dit jaar komt er geen voorjaarsnota. Wel komt de gemeente met een financieel perspectief. Daarin wordt de raad gevraagd om in debat te gaan over een aantal uitgangspunten op basis waarvan de gemeente een begroting 2021-2024 kan maken. “Alleen op die manier kunnen we deze zomer werken aan een begroting”, aldus wethouder van financiën Detlev Cziesso.

Mijn Apeldoorn

Met alle onzekerheden die er nog zijn door corona, verwacht het college in 2021 een tekort van € 6,5 miljoen euro. Daarvoor biedt  zij aan de raad € 3,8 miljoen euro aan concrete dekkingsvoorstellen aan. Voor het restanttekort vraagt het college aan de raad om aan te geven waar verdere besparingen gevonden moeten worden. Mede daarom wordt de raad gevraagd om in te stemmen met een aantal uitgangspunten. “We willen als gemeente zoeken naar een balans tussen de begroting op orde zonder zaken kapot te bezuinigen. Extra lastig, omdat we zonder corona al financiële problemen hadden binnen het sociale domein.”

Uitgangspunten

Het college wil enkele uitgangspunten voorleggen aan de raad. Zo wil het college voorstellen om bij eventuele bezuinigingen ook te kijken naar de strategische doelen. Bijvoorbeeld omdat andere overheden, zoals het Rijk en  de provincie, bij kunnen springen en een eventueel gat kunnen opvangen wat de gemeente achterlaat. Daarnaast wil het college voorkomen dat er op zaken bezuinigd gaat worden die op de korte termijn wellicht geld opleveren, maar op de lange termijn juist veel kapot maken.

Lastenverzwaringen

Cziesso: “Ook vinden we het niet gepast in deze tijd om met nog meer lastenverzwaringen te komen. Daarom stellen we ook voor om de belastingen voor volgend jaar niet meer te verhogen dan de inflatie.” Maar ondanks deze uitgangspunten blijven er wel enkele dilemma’s over. “Hoe gaan we bijvoorbeeld om met gemeentelijke investeringen, zoals het zwembad in Noord of een nieuwe sporthal in Zuid? Gaan we dat naar voren halen om de lokale economie in de post-corona tijd te stimuleren? Of stellen we dat uit om de gemeentefinanciën niet extra onder druk te zetten? Ik wil dan ook graag met de raad kijken hoe we hiermee omgaan. Het college wil in ieder geval dat het begrotingsjaar 2021 op orde is”

Sociaal domein

Zonder de coronacrisis had de gemeente al grote tekorten binnen het sociaal domein. De laatste jaren is binnen het sociaal domein al flink bezuinigd. Het college stelt dan ook voor aan de raad om te kijken naar hoe we de zorg inkopen en te gaan werken met minder aanbieders. Ten eerste om ervoor te zorgen dat we de ondersteuning van inwoners die onze hulp nodig hebben zo organiseren dat die past binnen onze financiële mogelijkheden. Ten tweede omdat we de vastgestelde doelen, iedereen doet mee, nog niet volledig hebben bereikt.