Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

KayersbeekHet brongebied van de Kayersbeek ligt tussen de Laan van Westenk en de Arnhemseweg in het bos bij de politieopleiding LSOP.

Mijn Apeldoorn

Het water stroomde tot 2018 bovengronds alleen in oostelijke richting en kwam vlak voor het Apeldoorns Kanaal in de Zwaanspreng. Deze twee beken voeden het Apeldoorns Kanaal. Deze west/oost loop van de Kayersbeek is gehandhaafd. Dit beektraject is ecologisch waardevol en de zone wordt ook recreatief gebruikt. Het maakt deel uit van het wandelpadencircuit in de woonwijk. Daarnaast is de noordelijke tak gedeeltelijk terug gebracht, de Kayersbeek is dus gesplitst. Dit beektraject maakt deel uit van het Zuiderpark. Ook ten noorden van de spoorlijn wordt de beek hersteld. Een deel van de Kayersbeek wordt aangelegd als onderdeel van Haven Centrum en wordt daar verbonden met het Apeldoorns Kanaal. Tussen het Zuiderpark en de spoorlijn wordt de Kayersbeek niet aangelegd. Daardoor wordt de Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn vooralsnog alleen gevoed met afgekoppeld regenwater. De beek biedt goede kansen bij de beheersing van vervuilingen.

De beek wordt gefaseerd aangelegd en bestaat nu uit de volgende projecten:

  • Kayersbeek Zuiderpark, gerealiseerd in 2018/2020
  • Kayersbeek Saxion, gerealiseerd in 2016
  • Kayersbeek Haven Centrum, realisatie, 2018/2022
  • Kayersbeek Velthuis, is nog niet ingepland

Kayersbeek Zuiderpark

De Kayersbeek stroomt sinds eind 2018 door het Zuiderpark, die van zuid naar noord. Het project is gestart op verzoek van bewoners. Zij waren sterk betrokken bij de voorbereiding en aanleg van de beekzone. De aanleg van de Kayersbeek is een onderdeel van de herinrichting van het Zuiderpark. De Kayersbeek vormt een verbinding tussen de Zwaanspreng en de bestaande visvijver. De Zwaanspreng voorziet het nieuwe beektraject van water. Het zuidelijke deel is opgeleid, dat betekent dat de Kayersbeek is aangelegd boven het maaiveld in een dijkje. Dat is gedaan om het goed te laten stromen. Verderop ligt de beek in het maaiveld. Aan de noordkant van het park komt het schone beekwater met een kleine waterval uit in de visvijver, waarmee de waterkwaliteit van de vijver kan verbeteren.

Buurtbewoners en bouwers bij het startsein voor de aanleg

Het startsein voor de aanleg van de Kayersbeek in het Zuiderpark met bewoners en vertegenwoordigers van waterschap en gemeente.

Monding van de beek

De Kayersbeek stroomt met een watervalletje in de vijver aan de noordkant van het Zuiderpark en draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit.

Hond in het water

Al tijdens de uitvoering biedt de beek verkoeling voor mens en dier.

Bij het ZuiderparkHet begin van de Kayersbeek wordt gevoed door de Zwaanspreng

 

Het begin is opgeleid

In het begin ligt de beek in een dijkje. De beek is opgeleid voor een goede doorstroming

Bij het Saxion

Kayersbeek in het maaiveld van het Zuiderpark.

Langs de beek zijn op enkele plekken wadi’s aangelegd om afgekoppeld regenwater te laten infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld. Op enkele plekken zijn bomen geplant, goed voor koelte en als rust/nestplaats voor vogels. Tegelijkertijd zijn de paden in het park verbeterd, die op enkele plekken de beek kruizen. Vanaf de paden kunnen inwoners en bezoekers genieten van het park en de beekzone. Bekijk de foto’s als je benieuwd bent naar de werkzaamheden en het resultaat.

Kayersbeek bij Haven Centrum

Ten noorden van de spoorlijn is bij Hogeschool Saxion al eerder een stukje van de Kayersbeek aangelegd, zoals op de foto is te zien. Bij Haven Centrum wordt de Kayersbeek meegenomen bij de inrichting van de openbare ruimte in nieuwbouwwijk Kayersbeekhof, in de periode 2018/2020.

Bij het Saxion

De Kayersbeek bij Hogeschool Saxion. De Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn vangt afgekoppeld regenwater op. Omdat voeding vanuit grondwater ontbreekt is dit traject vaak droog.

De beek heeft aan een zijde een keerwand met bijzondere elementen. Er zijn lisdodden, een soort riet, als motief op de betonnen wand te zien. En om de paar meter zijn 'waterenvelopjes' in de keerwand aangebracht. Dit zijn openingen in de wand waardoor regenwater van de huizen en de straten in de beek komt.

De Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn wordt alleen door regenwater gevuld en staat dus ook vaak droog. Het regenwater stroomt van de bestrating af naar de beek, die daarmee fungeert als wadi, een soort opslagplaats van water. De beekzone maakt deel uit van de groenstructuur van Haven Centrum, draagt bij aan koelte en biedt ruimte aan recreatie. De beekzone sluit aan op het Apeldoorns Kanaal.

Aansluiting beekzone - groenzone

De beekzone van de Kayersbeek wordt verbonden met de groenzone langs het Apeldoorns Kanaal en draagt binnenkort bij aan verkoeling en recreatiemogelijkheden in de buurt.

Kaysersbeek bij de Molenstraat

De Kayersbeek bij Molenstraat Centrum, met ruimte voor afgekoppeld regenwater.

Lisdodde-print in beton

Een print van lisdodde op de keermuur langs de Kayersbeek.  • De Kayersbeek en de Zwaanspreng stromen als dubbelbeek richting het Apeldoorns Kanaal.Bekijk een grotere versie
  • De Kayersbeek en een wadi zijn aangelegd in het Zuiderpark met ruimte voor afgekoppeld regenwater en recreatie.Bekijk een grotere versie
  • De Kayersbeek is aangelegd als onderdeel van de groenstructuur in de ontwikkeling Haven Centrum en biedt ruimte aan afgekoppeld regenwaterBekijk een grotere versie