Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beek in KerschotenDe beek in Kerschoten is een bijzondere beek in het bekensysteem van de Grift. Al van oudsher heeft deze beek een ontwaterende functie in de wijk. Het is één beek die bestaat uit zes deelgebieden, met ieder een eigen functie en uitwerking.

Mijn Apeldoorn

Deze beek is voor een deel bestaand en het andere deel wordt zoveel mogelijk bovengronds gemaakt. Er ontstaat dan een ecologische verbinding met de Grift en een systeem voor het afkoppelen van regenwater en waterberging. Met de aanleg van de beek door het winkelcentrum Kerschoten is de openbare ruimte opgeknapt. De werkzaamheden zijn mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland.

De uitvoering van de beekzone in het winkelcentrum vond plaats in 2019/2020. De beek en een groenstrook met gevarieerde beplanting zijn in het winkelcentrum aangelegd. Voetgangers kunnen op veel plekken de beek over steken. De bestrating in het winkelcentrum is vernieuwd en afgekoppeld. Dit regenwater verdwijnt niet langer in het riool, maar wordt naar de beek geleid. Er zijn enkele bomen geplant, die samen met de groenstrook en de beek bijdragen aan meer biodiversiteit. Zo worden aantrekkelijke plekken voor vogels, insecten en kleine vissen gecreëerd. Als laatste zal de bloemenkiosk ruimte maken voor de beekzone. Daarmee wordt dit deelproject afgerond in 2020. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden en de foto’s van het resultaat.

Beek tussen winkelcentrum en de Grift

De uitvoering van de Beek in Kerschoten tussen het winkelcentrum en de Grift is gestart 2017 en afgerond medio 2018. Nabij de Edisonlaan is een nieuw beektraject aangelegd met mooie gemetselde duikerbruggen. Afgekoppeld regenwater uit de omgeving wordt hier naar de beek geleid. Verderop is de bestaande beek opgeknapt en smaller gemaakt. Hierdoor gaat het beekwater sneller stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de vissen in de beek. Er is ook extra ruimte voor waterberging gemaakt. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Beek bij de Veenkamp

De uitvoering van de Beek in Kerschoten rond de Veenkamp vindt plaats in 2020/2021. Een deel van de beek wordt bovengronds aangelegd. Het is de bedoeling om dit project gelijktijdig met toekomstige ontwikkelingen van de Veenkamp op te pakken. In 2017/2018 heeft Waterschap Vallei en Veluwe door onderhoudswerkzaamheden de bestaande beek opgeknapt in 2017 en begin 2018. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Visie

De doelen die in de visie van de Beek in Kerschoten zijn verwoord zijn uitgewerkt in het schetsontwerp. Het gaat daarbij om het maken van ruimte voor afgekoppeld regenwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. In de toelichting wordt letterlijk in beeld gebracht op welke manier dat gedaan is voor de zes verschillende deelgebieden: de Veenkamp, het winkelcentrum Kerschoten, en ( tussen winkelcentrum en de Grift) de Edisonlaan, Edisonlaan/Archimedesstraat, de Curiestraat en ten slotte de voetbalvelden met de aansluiting op de Grift.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.  • In het winkelcentrum Mercatorplein ontbrak de beekBekijk een grotere versie
  • In het winkelcentrum wordt na de sloop van de luifels de beekbak aangelegd.Bekijk een grotere versie
  • De beek en beplantingsstrook zorgen samen met de bomen voor een beter klimaat, verkoeling en ruimte voor afgekoppeld regenwater. Langs de beek is ruimte voor recreatie en verblijf.Bekijk een grotere versie