Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

EendrachtsprengenHet herstel van de Eendrachtsprengen is erop gericht het teveel aan grondwater in Ugchelen op te vangen.

Mijn Apeldoorn

Dit grondwater wordt allereerst ingezet voor de beheersing van vervuiling, voor koeling van bedrijven en stroomt vervolgens in de beek. Hier komt het ten goede aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. Er wordt ruimte geboden aan afgekoppeld regenwater en tegelijk heeft Ugchelen een dorpsbos gekregen naast het winkelcentrum. Voor het herstel van de Eendrachtsprengen is een subsidie verkregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wanneer

De visie voor de Eendrachtsprengen is afgerond. De realisatie van de Eendrachtsprengen Noord is afgerond in 2011. Omdat de Eendrachtspreng Midden niet als eerste kon worden uitgevoerd en er al wél water nodig was voor de Grift Noord is alvast een ondergrondse leiding aangelegd om het noordelijke deel al van water te voorzien. In de loop van 2013/2014 komt er steeds meer water in de Eendrachtspreng. In 2016 is het project de Zuid afgerond. De sprengkoppen zijn hersteld en het water stroomt door de nieuwe spreng door het bos naar de Eendrachtspreng Noord.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Met de stroom mee zijn dit:

  • Eendrachtsprengen Zuid is afgerond in 2016. In het project zijn de sprengkoppen hersteld, is de spreng aangelegd met wandelpaden ernaast
  • Eendrachtsprengen Midden. Nog niet ingepland.
  • Eendrachtsprengen Noord is afgerond in 2011.


Eendrachtsprengen Zuid

Dit deeltraject ligt in het bos. Er zijn verschillende sprengkoppen. In het herstelproject Eendrachtspreng zijn deze koppen met elkaar verbonden zodat het water weer door de nieuw gegraven beek stroomt. In de beek zijn vistrappen aangebracht. Op enkele plekken is extra ruimte gemaakt voor de opvang van regenwater. Langs de beek en de sprengkoppen zijn paden aangelegd die aansluiten op Ugchelen. Het bos is voor een deel overgedragen aan de gemeente en is openbaar toegankelijk gemaakt. Doordat dit gebied aansluit op het centrum van Ugchelen hebben de bewoners van Ugchelen hun eigen dorpsbos gekregen, “ de Goudvink”.

Eendrachtsprengen Midden

Dit ligt naast de Ugchelseweg tussen de Laan van Westenenk en Hattemseweg. Het voorstel hier is de aanleg van de beek naast de bestaande rij mooie oude beuken. In dit traject komt het grondwater in de beekleiding. In 2013 is een haalbaarheidsstudie gedaan. De uitwerking en realisatie van dit traject is nog niet ingepland.

Eendrachtsprengen Noord

Dit deeltraject is uitgevoerd. Het is het laatste deel van de Eendrachtspreng die hier uitmondt in de Grift. Dit betreft ook het deel waar vroeger de papierfabriek Van Gelder stond. De beek ligt langs de weg in een brede beekzone, eerst in een open terrein en dan in een bosgebiedje. De beek wordt begeleid door een pad. Een grote wadi biedt ruimte aan regenwater van onder meer de parkeerplaats bij het politiebureau. De plek van de voormalige molen wordt aangeduid door een verblijfsplekje met een drietal ‘papierbakken’. Hier is ook een vistrap aangebracht.

Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.  • Film over het herstel van de eendrachtsspreng
  • De wadi biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater uit de omgeving. Hier kan regenwater infiltreren in de bodem. Rechts ernaast wordt het pad begeleid door rode beuken en de Eendrachtspreng.Bekijk een grotere versie
  • Nieuw pad naast EendrachtsprengBekijk een grotere versie